Lad HK'ere aflaste læger og sygeplejersker

Debatindlæg af Lene Buhl, lægesekretær og formand for HK Kommunal MidtVest. Med regeringens udspil til en sundhedsreform er der kommet fokus på det danske sygehussystem. Jeg mener, at regeringens udspil til en sundhedsreform overser mulighederne for at imødegå noget af manglen på læger, sygeplejersker og SOSU'er via en mere effektiv opgavefordeling, hvor lægesekretærerne kan aflaste de pågældende grupper for administrative funktioner. Behovet for at aflaste de sundhedsfaglige for administrative opgaver står i skærende kontrast til, at der er blevet over 1.000 færre lægesekretærer svarende til et fald på næsten på næsten 12 procent de sidste fem år. Der har også været et mindre fald i de HK-administrative på godt 300. Ved at bruge lægesekretærer og andre HK'ere til det, de er specialister i, nemlig at løse administrative opgaver, vil der kunne frigøres tid til kerneopgaver såsom at operere og pleje patienterne.

Viborg Stifts Folkeblad, Herning Folkeblad, Skive Folkeblad m.fl.
26-02-19

Læger og sygeplejersker kan frigøres fra skærmarbejde

Debatindlæg af Nathali Schaap Degn, formand for DL i HK Kommunal. Regeringens udspil til en sundhedsreform udspringer af det øgede pres på sundhedsvæsenet. Men udspillet nævner ikke de mange undersøgelser, der dokumenterer, at læger i dag bruger mindre tid på direkte kontakt med patienterne og mere tid på administrative opgaver. ’Overlægers arbejdsvilkår 2017’ viser for eksempel, at tiden med patientrelateret arbejde er faldet jævnt gennem de seneste 10 år fra 64 pct. i 2008 til 55 pct. i 2017. Også sygeplejersker bruger en stor del af deres arbejdstid langt fra patienterne. Lægesekretærernes alsidige kvalifikationer kan være med til at løse rekrutteringsproblemerne, og sikre, at patienterne oplever et bedre behandlingsforløb. Det sundhedsadministrative personale burde være indtænkt i regeringens udspil til en sundhedsreform. Med et mere nært sundhedsvæsen bliver der i den grad brug for sundhedsadministrative kompetencer. Det er mit håb, at flere politikere og centrale aktører opdager, at lægesekretærerne er løsningen på i hvert fald nogle af udfordringerne i sundhedsvæsenet.

Jyllands-Posten
26-02-19

Byrådsmedlem: HK har en god sag

- Jeg tror desværre, at HK har en god sag, siger byrådsmedlem Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten om den omlægning af arbejdstiden, som ledelsen på Gribskov Rådhus har sat i gang mod i alt 12 personer, hvoraf den ene var på forældreorlov, da vedkommende fik fyringsvarslet, samt mod to tillidsvalgte ansatte, som ledelsen ønsker at fjerne fra to fuldtidsstillinger. HK, der repræsenterer fem af de 14 ansatte, er gået til de faglige organisationers Forhandlingsudvalg for at få det til at indlede sag mod Gribskov Kommune med påstand om overenskomstbrud og brud på en samarbejdsaftale. Denne aftale siger, at medarbejderne skal have forelagt oplæg til besparelser så tidligt, at de får mulighed for at foreslå alternative besparelser, inden oplægget kan resultere i afskedigelser. I det konkrete tilfælde blev medarbejdernes medindflydelsesudvalg først orienteret den 7. januar i år, da det allerede var afgjort hvem, direktionen ønskede at afskedige og tvinge ned på halv tid.

Frederiksborg Amts Avis
25-02-19

Tillidsfolk sat på halv tid

Der er optræk til verbal krig mellem Gribskov Kommune og fagforbundet HK på baggrund af den fyringsproces, som Gribskov Kommune har indledt mod 12 medarbejdere. - Vi har ikke ønsket at skære deres arbejdstid ned på grund af deres hverv som tillidsrepræsentanter, men fordi de arbejdsfunktioner, de har i administrationen, skal nedprioriteres, siger Sascha Volmer Sørensen, kommunaldirektør. Han og borgmesteren er også uenig i, at de kunne have orienteret de ansattes samarbejdsudvalg om, at der var fyringer på vej, allerede inden byrådets budgetseminar i august sidste år. Til det siger Winnie Axelsen, formand HK Kommunal Hovedstaden: -Hvis det er rigtigt, bekræfter det os i, at sagen burde være drøftet i de respektive medindflydelsesudvalg langt tidligere. Den nedsættelse af arbejdstiden, som er varslet over for to tillidsrepræsentanter, kan også virke som en afskedigelse. De stillinger på halv tid kan de pågældende ikke leve af. Varslingen af nedsat arbejdstid sker samtidig med, at rådhusets direktion har opslået en ny fuldtidsstilling i samme afdeling uden først at tage en drøftelse med de to tillidsfolk, siger Winnie Axelsen.

Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske
22-02-19

Ingen bør blive syge af at gå på arbejde

Debatindlæg af Karina Skovgaard Jørgensen, formand HK Kommunal Midt. I HK Kommunal Midt oplever vi lige nu, at de seneste års kommunale og regionale besparelser har medført så stor en arbejdsbyrde for de tilbageværende medarbejdere, at de bliver syge af at gå på arbejde. Og arbejdsgiverne griber hurtigere til opsigelse på grund af sygefravær. Med øget arbejdsbyrde på den ene side, skærpede sygemeldingsregler på den anden og i midten en stor gruppe meget pressede medarbejdere bliver det skruen uden ende. Den politiske og administrative ledelse bør tage deres ansvar for medarbejdernes ve og vel alvorligt. Jeg bliver voldsomt bekymret for mine medlemmer, der ikke tør lægge sig syge, fordi de så risikerer en fyring. Hvor er viljen til at få vores velfærdssystem til rent faktisk at fungere for dem, som arbejder i det? Har politikerne tænkt sig, at kommuner og regioner kan klare sig helt uden de ansatte, der i administrative funktioner sørger for, at andre faggrupper kan få det optimale ud af de fælles ressourcer?

Fyns Amts Avis, Fyens Stiftstidende m.fl.
22-02-19

Kommunen vil afskedige to tillidsfolk

Nu trækker vi det røde kort, lyder det fra Winnie Axelsen, formand for HK Kommunal Hovedstaden. Tillidsrepræsentanterne blev alt for sent inddraget i en fyringsrunde på Gribskov Rådhus, siger hun. Blandt de 12 afskedigede er to ansatte, som er valgt som deres kollegers tillidsrepræsentanter, samt en medarbejder, der var på forældreorlov. I følge de overenskomster, som Gribskov Kommune har tiltrådt, er tillidsfolk beskyttet mod afskedigelser i den periode, hvor de er valgt som tillidsrepræsentanter. - I følge aftaler og overenskomster skal påtænkte besparelser, der kan resultere i afskedigelser, til forhandling i de såkaldte Medindflydelsesudvalg, inden der sættes navne på, hvem der skal afskediges. Det er ikke sket her, siger Winnie Axelsen. Hvis ikke fyringerne trækkes tilbage, og hele sagen går om, så må sagen overtages af det fagretlige system, siger Winnie Axelsen.

Frederiksborg Amts Avis m.fl.
21-02-19

HK Kommunal skal have ny formand ved årsskiftet

HK Kommunal skal have ny formand om knap et år, da Bodil Otto ikke genopstiller til posten. Det skriver HK Kommunal. Bodil Otto har været næstformand for HK Kommunal i otte år og derefter formand i 11 år. Den nye formand og næstformand skal findes på HK Kommunals næste kongres, der afholdes 26.- 28. januar 2020 i Nyborg. Kandidater vil blive præsenteret i løbet af efteråret.

Altinget.dk m.fl.
20-02-19

Forstå it-skandalen på tre minutter

It-chefen har fået en skriftlig advarsel. Og politikerne i Nyborg Kommunes økonomiudvalg hele tre redegørelser. Men sagen om skjulte videooptagelser af ansatte på 4Kløverskolen er langt fra slut endnu. I juni 2018 indgik Nyborg Kommune og it-konsulent-firmaet Prueba Cybersecurity en samarbejdsaftale om ’tests, træning og rådgivning inden for cybersikkerhed’. En del af social security-testen blev gennemført på 4Kløverskolen i Ørbæk den 20. november 2018. En sikkerhedskonsulent præsenterede sig med et falsk id-kort og benyttet sig af videooptagelser. Nyborg Kommune stoppede straks efter afsløringen af de skjulte videooptagelser samarbejdet med Prueba Cybersecurity. På baggrund af henvendelser fra Skolelederforeningen og HK Kommunal undersøger KL om Nyborg Kommune i forbindelse med videooptagelserne på 4Kløverskolen har overtrådt en aftale om, hvilke kontrolforanstaltninger kommunerne kan benytte sig af.

Fyens Stiftstidende m.fl.
19-02-19

Advarer mod mere overvågning af snyd med ydelser: Kommune må ikke være politi

Ansatte i kommunerne, som holder øje med socialt bedrageri, skal ikke have adgang til borgernes data fra mobiltelefon og rejsekort. Sådan lyder det fra Mads Samsing, der er næstformand for HK Kommunal, som reaktion på en rundspørge fra DR, som viser, at tre ud af ti kommuner savner værktøjer til at bekæmpe snyd med sociale ydelser. - Det er vigtigt, at borgernes retssikkerhed ikke bliver sat over styr, siger Mads Samsing. Han finder ønsker om mulighed for mere overvågning bekymrende. Ønsket om flere værktøjer kan nemlig bunde i et pres ovenfra om at afsløre mere socialt bedrageri, fordi kommunen har en målsætning om at kontrolenheden skal spare kommunen for et vist beløb. - Ved nogle af de her værktøjer bevæger vi os ind på politiets domæne, og her skal selv politiet have en dommerkendelse for at gøre brug af dem. Det er der jo en grund til, så det er vigtigt at holde fast i, at kommunen ikke skal være politi. Ellers er vi inde og pille ved en helt grundlæggende balance i, hvordan vi har indrettet samfundet, siger Mads Samsing.

Avisen.dk.
18-02-19

Kommune vil tænke kreativt for at sikre ældres pleje: Kan HK'ere omskoles?

De færreste er i tvivl. Lønnen spiller ind, når fag oplever mangel på arbejdskraft. Der må flere penge på bordet, selvom en række andre faktorer tillige gør sig gældende. Sådan er det også i Fredericia Kommune, hvor der ledes efter social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Penge i lønposen er der ikke, men embedsmænd og politikere er ved at udarbejde et idékatalog med andre tiltag. ’Hænder nok’ hedder det. Samarbejdet med jobcentret skal udvikles for at se, om arbejdsløse i andre brancher kan omskoles til social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. For eksempel ledige HK'ere.

Fredericia Dagblad, Vejle Amts Folkeblad
18-02-19

Sundhedsreformen er forhastet

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen m.fl. Når det drejer sig om at ændre på grundstrukturer i sundhedsvæsenet, er det ikke sjovt at bygge, mens man flyver. Når det handler om syge borgere, skal et nyt system fungere fra dag ét. Alt andet kan vi ikke byde patienterne. Og det er her, vi bliver nervøse, når vi læser regeringens udspil til en sundhedsreform. Regeringens mål er, at der i 2025 er 500.000 færre ambulante patienter på sygehusene og 40.000 færre indlæggelser. Det skulle ifølge regeringen svare til behandlinger for 2 mia. kr., som skal bruges i det nære sundhedsvæsen. Men hvordan denne omstilling skal ske, er én stor sort boks i regeringens udspil. Vi frygter, at man fjerner de 2 mia.kr. fra sygehusenes budgetter allerede fra sundhedsreformens første dag. Kommunerne har de brug for ekstra ressourcer. Det siger sig selv. Men at tage pengene fra sygehusene, før opgaverne er flyttet, og i en periode, hvor sygehusene får ekstra opgaver på grund af demografiske ændringer og nye behandlingsformer, er ikke holdbart.

Politiken
15-02-19

Forlig med fyret HK-tillidsvalgt

Efter flere forhandlinger er HK Nordjylland og Mariagerfjord Kommune nu blevet enige i sagen om en HK-tillidsrepræsentant. Formand for HK Kommunal Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen, ønsker ikke at oplyse, hvorfor de to parter pludselig kunne nå hinanden. Hun ønsker heller ikke at uddybe, om aftalen indebærer en omplacering eller en fratrædelse. -Jeg kan sige så meget, at kommunen ikke ville trække fyringen tilbage. Der er tale om en personalesag, og jeg er nødt til at beskytte mit medlem, siger Katharina Hauge Antonsen. Tilbage står sagen om en tillidsrepræsentant fra Danmarks Lærerforening. Fyringen af de seks tillidsvalgte har fået en lang række fagforeninger til at anklage fjordkommunen for organisationsfjendtlig handling, og for nylig var over 100 tillidsfolk og kommunale medarbejdere samlet foran rådhuset i Hobro til en støtteaktion. - Det er da ikke det bedste samarbejde, vi har med kommunen lige nu. Vi skal have genskabt tilliden til hinanden, så vi kan stole på, at de ikke begynder at fyre tillidsfolk, næste gang der skal spares, fordi det gik denne her gang, siger Katharina Hauge Antonsen.

Nordjyske Stiftstidende, DR P4 Nord m.fl.
15-02-19

Søren takkede nej: Blev tilbudt 15 kroner i timen

15 kr. Det er timesatsen, som 41-årige Søren Vedel er blevet tilbudt i timeløn af Horsens Kommune i forbindelse med et job i kommunens it-café. Søren Vedel er på grund af depression og angst førtidspensionist, men må ved siden af pensionen tjene 70-80.000 kroner om året. Han valgte at takke nej til jobbet. De 15 kroner i timen signalerer et helt skævt menneskesyn, mener han. Horsens Kommune bryder ingen regler ved at tilbyde Søren Vedel 15 kroner i timen. Nærmere tværtimod. Jobtilbuddet til Søren Vedel er ifølge kommunen omfattet af servicelovens paragraf 103 om beskyttet beskæftigelse. I Søren Vedels tilfælde ville han som it-medarbejder i Horsens Kommune ifølge HK’s kommunale overenskomst skulle have minimum 157 kroner i timen. Fem procent af det beløb er 7,85 kroner. Dermed giver kommunen næsten dobbelt op i forhold til loven.

Ekstra Bladet.dk
14-02-19

Regioner er ikke nok. Patienter er vigtigere end struktur

Debatindlæg af Ellen Trane Nørby (V), sundhedsminister, og Sophie Løhde (V), innovationsminister. Patienten er vigtigere end strukturerne, siger formændene for FOA, Overlægeforeningen, Yngre Læger og HK i et indlæg her i avisen. Det er regeringen helt enig i, og det har vi også haft lejlighed til at drøfte med organisationerne i de sidste par uger. Vi er gået fordomsfrit til værks, og vi har ikke på forhånd fredet de nuværende strukturer, som andre politiske partier kan have for vane. I stedet har vi set på, hvad der giver bedst mening for patienten og for, at sundhedsvæsenets personale får tilstrækkeligt med ro og ressourcer til fortsat at kunne yde den kæmpe indsats, som de gør i dag. Mere lokalt. Mere nationalt. Det gør, at det led, som ligger midt i mellem -Danmarks fem regionsråd- ikke længere er nødvendige. Når administrationen forenkles, kan vi bruge flere ressourcer på patienterne.

Avisen Danmark, Århus Stiftstidende m.fl.
13-02-19

Fire gruppeformænd bakker op om at teste ansatte med agenter

Medarbejdere i Varde Kommune skal ikke risikere at blive filmet med skjult kamera igen. Det er gruppeformændene i byrådet enige om. Men holdningerne deler sig, når det drejer sig om, hvorvidt kommunen kan indsætte en form for agent, der skal prøve at snyde sig ind på kommunens it-system. Fire gruppeformænd bakker grundlæggende op om, at agenter er et brugbart redskab. Det er gruppeformændene for Lokallisten, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Ulla Rosendahl, fællestillidsrepræsentant for kommunens HK-ansatte, har sagt, at hun oplever det som mistillid, når kommunen laver den form for test. Det er de fire gruppeformænd uenige i.

JydskeVestkysten
12-02-19

I sidste ende handler det om lighed i sundhed, og det kan ikke overlades til et regneark

Debatindlæg af Bodil Otto, formand HK Kommunal, Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen m.fl. Vi er uenige i, at det er nødvendigt med store strukturelle ændringer for at styrke det nære sundhedsvæsen og sikre glidende overgange. Det gælder ikke mindst regeringens forslag om at nedlægge regionsrådene. De seneste 10 år har politikerne i regionsrådene taget ansvar for at udvikle sundhedsvæsenet. I den periode har danskerne fået mere sundhed for pengene, rekordlav ventetid og stigende kvalitet i behandlingen. Der er brug for folkevalgte politikere, som kan afveje hensynet til kvalitet, økonomi og geografiske forhold med borgernes behov for tryghed og nærhed. I sidste ende handler det om at sikre lighed i sundhed, og det skal ikke overlades til et regneark. Lad os bruge kræfterne på at skabe forbedringer for patienterne frem for at kaste os ud i dyre og opslidende strukturændringer på et tidspunkt, hvor sundhedsvæsenet i forvejen kæmper med dårligt arbejdsmiljø og underfinansiering. Vi opfordrer til et bredt kompromis i Folketinget om alle de gode ting i udspillet til en sundhedsreform, der ikke handler om strukturændringer.

Jyllands-Posten
10-02-19

Tillidsmand: Vi ved, hvilke to medarbejdere der er filmet med skjult kamera

Varde Kommune har brudt tillidsforholdet til HK-medlemmerne ved at spionere mod dem. Skjult kamera er en drastisk krænkelse af den personlige integritet, men spionage er også slemt, mener fællestillidsmanden for HK’erne Ulla Rosendahl. Hun synes, at det er at gå alt, alt for langt at fotografere medarbejdere på job. - Jeg ville selv have det skidt med det, siger Ulla Rosendahl. Hun synes, at Varde Kommune skal gå ind med en eller anden form for kompensation til de to medarbejdere, der har fået krænket deres integritet. Det kunne være debriefing med en psykolog eller andet. Der har været en spion, der nåede at sætte et internetstik i kommunens netværk. Spionen medbragte en computer. - Borgerchef Helle Marquertsen fik stikket rykket ud, siger Ulla Rosendahl. Borgerchefen var så resolut, at hun ikke tog hensyn til, at der skal trykkes på et sådant stik for at få det korrekt ud. - Det gik i stykker, konstaterer Ulla Rosendahl, som er glad for borgerchefens indgriben. Ulla Rosendahl synes, at det langt ud over anstændig opførsel af kommunen at spionere mod de ansatte, også selv om det er mindre drastisk end ligefrem at bruge skjult kamera.

JydskeVestkysten m.fl.
09-02-19

Fagforening bekymret over borgmesters "hovedløse plan": Går ud over velfærden

HK er bekymrede over, at Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, har varslet fyringer af op til 100 kommunale medarbejdere for at skabe mere velfærd. Karina Skovgaard Jørgensen, formand for HK Kommunal Midt, frygter, at fyringerne snarere vil have en negativ effekt på velfærden. - Problemet er, at de administrative opgaver ikke bare forsvinder sammen med de 100 stillinger. Så er der bare nogle andre, der skal løse dem. Det kommer til at hvile på en pædagog eller en social- og sundhedshjælper, som så skal sidde og lave administrative opgaver. I min verden giver det ingen mening. HK'erne er de bedst kvalificerede til at udføre de nødvendige administrative opgaver, siger hun. - Alle stykker papir, der går igennem en HK'ers hænder, symboliserer en borger, der har brug for et eller andet fra kommunen. Lige meget hvor man skærer, så vil den arbejdsopgave tilfalde andre hænder. Borgerne vil opleve, at der bliver længere sagsbehandlingstid, hvilket allerede er en udfordring på grund af manglende ressourcer, siger hun.

Avisen.dk m.fl.
08-02-19

HK Kommunal tordner mod Nyborg Kommune og rasler med søgsmål-sablen

HK Kommunals næstformand, Mads Samsing, kritiserer skarpt Nyborg og Varde kommuner, der ligesom blandt andre Billund Kommune via et eksternt firma har udspioneret HK’ere for at tjekke datasikkerheden. Mads Samsing betegner fremgangsmåden som mistro mod medarbejderne og truer med at slæbe kommunen i arbejdsretten. Brugen af de såkaldte figuranter udstyret med skjult kamera 'en uacceptabel opførsel', siger Mads Samsing. - Jeg synes, det er at gå langt over grænsen at bruge skjult kamera, fordi det er med til at skabe mistillid på arbejdspladsen.

Ritzau, DR P4 Fyn m.fl.
07-02-19

Billund kommune brugte anonym spion på rådhuset til it-sikkerhedskontrol

To gange har medarbejdere på rådhuset i Grindsted været udsat for en såkaldt undercover agent, der uden at give sig til kende har forsøgt at få næsen i medarbejderes computere og deraf fortrolige oplysninger. - Det er vigtigt, at medarbejderne tænker i sikkerhed. Derfor har vi fået sendt en anonym person ind, som skulle forsøge at tilluske sig en medarbejders computer, fortæller chefen for it og organisation, Anders Fihl, og tilføjer tilfreds, at figuranten blev opdaget og standset af medarbejderne, inden han fik fat på fortrolige oplysninger. Hos fagforeningen HK er der generel skepsis omkring kommuners eller regioners brug af figuranter. - Hvis de har aftalt, at der kan forekomme den form for kontrol, og der er informeret om, at det kan ske, er det en ting. Men hvis det er noget, ledelsen selv har fundet på uden at informere om det, er det ikke holdbart, siger Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal. Han henviser til, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 blev lavet en aftale omkring kontrolforanstaltninger.

JydskeVestkysten, Avisen.dk m.fl.

07-02-19

Tryllestavsøkonomi

Debatindlæg af Hans-Henrik Hansen, formand HK Kommunal Østjylland. Regeringen har med sundhedsreformen stillet en diagnose uden at skele til de væsentligste symptomer i vores sundhedsvæsen. Udspillet er uklart og underfinansieret. Udfordringerne i vores fælles sundhedsvæsen løses ikke ved en forceret centralistisk strukturomlægning, der mest har karakter af en hovsaløsning. Flere uddannede sundhedsfaglige medarbejdere trækkes ikke bare i en automat lige så snart, man konstaterer behov for flere. Og det er sparsomt med oplysninger om, hvor pengene skal komme fra. Øget nærhed og større sammenhængskraft i sundhedsvæsnet er et mål vi alle kan være enige i. Men medicinen til at nå dette mål er ikke en nedlæggelse af regionerne og det lokale demokrati med folkevalgte politikere. Læger og sygeplejersker, skal ikke kigge ind i en skærm og løse administrative opgaver, men bruge deres tid på patienterne. Det giver mening. Det er fravær af fornuft at bruge lægens og sygeplejerskens ressourcer på administrativt arbejde.

Arbejderen m.fl.
06-02-19

Artiklen er opdateret 04. marts 2019