- En sejr for retssikkerheden.

Sådan lyder det fra Mads Samsing, næstformand i HK Kommunal, efter regeringen har besluttet at droppe et lovforslag om digital forvaltning.

- Det var et meget vidtgående forslag. Vi havde store betænkeligheder i forhold til borgernes retssikkerhed og oplevelse af forvaltningen som fair og retfærdig. Man skal ikke bare lige ændre ved forvaltningsloven fordi et embedsmandsudvalg synes det er en god ide og så give ministre bemyndigelse til at ændre ved noget helt grundlæggende. Så jeg er glad for, at regeringen har besluttet ikke at fremsætte forslaget.

HK Kommunal har skrevet høringssvar til lovforslaget og i samarbejde med tænketanken Justitia sendt et brev til partiernes it- og retsordførere for at advare mod initiativet.

Kritik har båret frugt

Lovforslaget indeholdt to kritisable punkter (læs mere her om bekymringer og kritik). 

For det første en øget brug af agterskrivelser, hvorved offentlige myndighed i én og samme postgang kan partshøre ansatte og borgerne og meddele afgørelser, kan det gå ud over retssikkerheden.

For det andet muligheden for brug af obligatorisk digital kommunikation over for borgerne.

Justitsminister Søren Pape (K) skriver nu i et brev til retsudvalget, at ministeriet har modtaget en række høringssvar og disse giver anledning til yderligere overvejelser. 

Lovforslaget fremsættes derfor ikke som planlagt i indeværende folketingssamling.