En underbemandet afdeling hvor 5-6 sagsbehandlere måtte dele omkring 1500 sager – har været skyld i at Odense Kommune nu er blevet dømt til at betale 188.000 kroner i erstatning til en borger. Det skriver Fyens Stiftstidende.

Borgerens sagsforløb begyndte i 2009 i Middelfart Kommune, hvor hun søgte om at blive godkendt til fleksjob. Fra 2011 til begyndelsen af 2013 var hun i jobafklaringsforløb, men flyttede til Odense i marts 2014, inden hendes sag var afgjort. Herefter tog det Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense tre år og fire måneder at komme til en afgørelse i sagen. Og det var alt for lang tid, slår Retten i Odense fast.

Odense anker

 

- Det beror på et skøn, om sagen var fuldt oplyst ved de sagsakter, som Odense Kommune modtog fra Middelfart Kommune, eller om der var behov for en yderligere afprøvning af arbejdsevnen. Retten finder imidlertid, at Odense Kommune ikke traf afgørelse om en sådan afprøvning inden for rimelig tid, hedder det blandt andet i afgørelsen.

Retten taget med i overvejelserne, at borgeren i en periode på fem måneder nægtede at deltage i yderligere tiltag, fordi hendes sag ventede på en afgørelse fra Ankestyrelsen.
De fem måneder regnes dog ikke med i den samlede sagsbehandlingstid, og derfor er erstatningen også blevet reduceret i forhold til Ann Christiansens oprindelig krav på 311.000 kroner, subsidiært 230.000 kroner.

Odense Kommunes advokat udtaler til Fyens Stiftstidende, at kommunen anker sagen til Landsretten.
Artiklen er opdateret 04. marts 2019