Stemningsbillede fra HK Kommunal Sjællands generalforsamling i 2019

- I Michael Rosenberg får vi en meget dedikeret formand. Michael er markant og målrettet, han bruger medierne strategisk og har sat HK Kommunal Sjælland på landkortet. Alt i alt en formand, som vi kan være godt tjent med.

Med de flotte ord anbefalede næstformand Ulla Bemdorff på vegne af HK Kommunal Sjællands bestyrelse, at medlemmerne valgte Michael Rosenberg som formand.

Michael Rosenberg er meget optaget af HK’ernes plads på fremtidens arbejdsmarked:

- De traditionelle HK-jobs forsvinder i fremtiden med den stigende digitalisering. Desværre er der en tendens til, at arbejdsgiverne tror, at HK’erne dermed kan undværes. Men de glemmer 2 ting:

  • For det første gør it-systemer arbejdsgangene nemmere, men de kan ikke sikre borgerne et trygt og sammenhængende forløb i mødet med det offentlige. Om de så er syge, arbejdsløse, gamle eller institutionsbørn.
  • For det andet registrerer patientforløb eller borgerhenvendelser ikke sig selv. Hvis HK’erne ikke skal løse den opgave, skal læger, lærere, sygeplejersker osv. Og så har de mindre tid til mødet med borgeren.

Spørger man Michael Rosenberg, skal HK’erne have en central plads i fremtidens velfærdssystem, men det kommer ikke af sig selv.

- Det er vigtigt, at vi har modet, initiativet og kompetencerne til at påtage os nye opgaver.
Vi skal vise arbejdsgiverne, at vi kan og vil.

Ifølge Michael Rosenberg står uddannelse og arbejdsmiljø højt på dagsordenen i HK Kommunal Sjællands bestyrelse i de kommende år. For de nye arbejdsopgaver kræver nye kompetencer via uddannelse. Og er arbejdsmiljøet presset, er der hverken overskud til at uddanne sig eller at påtage sig nye opgaver, fortæller Michael.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen skulle der vælges 4 bestyrelsesmedlemmer.

Flemming Kim Møss og Helene Milandt opnåede genvalg.

Tine Grodal har været 1. suppleant i bestyrelsen i 1 år og blev valgt ind i bestyrelsen.

Tinna Egbert blev også valgt ind i bestyrelsen. Tinna er tillidsrepræsentantsuppleant på Slagelse Jobcenter og har været det i 8 år.

For Tinna er det helt centralt, at vi får forbedret arbejdsmiljøet for de offentligt ansatte.

- Lige meget om du er lægesekretær, administrativ eller sagsbehandler, er arbejdsmiljøet alt for presset på grund af nedskæringer. Hver gang der er besparelser, forsvinder der HK’ere, og det går ud over arbejdsmiljøet, fortæller Tinna.

Tinnas drøm er mindre snak og mere handling på de offentlige arbejdspladser, når det handler om at forbedre arbejdsmiljøet:

- Der skal ikke skrives flere rapporter – der skal handles. Vi skal kigge på, hvad vi helt konkret kan gøre for at ændre arbejdsmiljøet. Den indsats vil jeg gerne støtte op om i HK Kommunal Sjællands bestyrelse, fortæller Tinna og tilføjer, at hun glæder sig til at komme i gang.

Line Endrup blev valgt til 1. suppleant i bestyrelsen. Line er lægesekretær og fællestillidsrepræsentant på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Køge. Hun har været 3. suppleant i bestyrelsen i 1 år. Lines motivation for at stille op er bl.a. at få noget erfaring med bestyrelsesarbejde:

- På et tidspunkt vil jeg gerne sidde i bestyrelsen, men jeg vil gerne have lidt erfaring først. Som 1. suppleant deltager man i alle bestyrelsesmøder, men man har ikke stemmeret. På den måde kan jeg få en indsigt i arbejdet, fortæller Line.

Lines helt store mærkesag er sikre at HK’erne fastholder deres plads i regioner og kommuner.

Hvad sker der i din sektor?

Hold dig opdateret om arrangementer og nyheder fra i HK Kommunal Sjælland her på hjemmesiden og på HK Sjællands Facebookside.

Har du spørgsmål til arbejdet i HK Kommunal Sjælland, er du altid velkommen til at skrive til formand Michael Rosenberg på michael.rosenberg@hk.dk.