Laborant Marianne K. Petersen er i gang med en it-uddannelse. Hun har fået mulighed for at tage uddannelse for op til 40.000 kroner i kraft af Omstillingsfonden, og hun er kun lige begyndt. Måske tager hun en fuld akademiuddannelse, men det kan også være, at hun vælger it-fag fra en diplomuddannelse undervejs.

- Det fantastiske ved Omstillingsfonden er, at den støtter personligt valgt uddannelse. Jeg behøver ikke involvere arbejdspladsen, for jeg kan vælge kurser, der foregår i min fritid. Når udviklingen kører ude i samfundet, kan jeg springe på toget uanset om arbejdspladsen er med på det eller ej, siger hun.  

Omstillingsfonden er et resultat af trepartsforhandlingerne i 2017, og den yder op til 10.000 kroner årligt til akademi- og diplomkurser. Alle, der har en erhvervsuddannelse som højeste uddannelsesniveau, kan få støtte, og det vil blandt andet sige laboranter, der er uddannet efter den gamle uddannelse.

- Informationsteknologi passer fint ind til det fokus, som Dansk Laborant-Forening og HK har på digitalisering og efteruddannelse. Jeg er hoppet på toget, så jeg kan overleve på arbejdsmarkedet, og det er fantastisk. For mig er programmering næsten poesi, siger hun.

 

Vil overbevise kollegerne

Marianne K. Petersen er også tillidsrepræsentant på sin arbejdsplads, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet, KU, og hun er fokuseret på, hvordan laboranter kan få penge til uddannelse.

- Man må smage sin egen medicin. Når jeg prøver at overbevise mine kolleger om, at de skal tage uddannelse for at følge med udviklingen, må jeg også selv stille op. På den måde får jeg også et indblik i, hvor let eller hvor svært det er at finde kurser og penge, siger hun.

 

Marianne K. Petersen

Foto: Hanne Loop


Fonden dækker kursusudgiften

Omstillingsfonden dækker udgiften til kurser inden for akademiuddannelser og diplomuddannelser, og det er rigtig nemt at komme på kursus. Man finder sit kursus og søger selv på et erhvervsakademi eller en professionshøjskole i lokalområdet. Man skal blot oplyse, at man søger via Omstillingsfonden.

- Jeg fandt Akademiuddannelsen i Informationsteknologi på CPH Business, der er lokal uddannelses­institution for mig. Da jeg fandt det første kursus og tilmeldte mig, skulle jeg oplyse, at jeg søgte via Omstillingsfonden. Desuden skulle jeg uploade mit CV, så skolen kunne se mit uddannelsesniveau, og jeg skulle udfylde en erklæring på tro og love om, at jeg ikke har højere uddannelse end det oplyste.

Marianne K. Petersen skal den korte procedure igennem for hvert kursus, hun søger, men det bliver hurtigt en vane, oplever hun.


Vil tale med om it-udvikling

- Det var ikke muligt for mig at tage uddannelse i arbejdstiden, så jeg har valgt at uddanne mig i min fritid,  siger laboranten fra KU.

Hun skal i gang med sit fjerde basisfag i informationsteknologi, og det er et kursus i it-sikkerhed. De tre første kurser var i database, programmering og cloud løsninger.

- Jeg får viden om teknologi og kan tale med om teknologiudvikling på arbejdspladsen. Det bliver der brug for fremover, for vi har behov for mere automatisering. Jeg tænker, at mit arbejde kan gøres nemmere og hurtigere end i dag, siger Marianne K. Petersen, som i dagligdagen holder styr på en stor biobank af blod fra hunde og grise.

- Vi bruger meget tid på at finde resultater frem i forskellige Excel-ark, men vores arbejde kunne gøres smartere og mere elegant med en databaseløsning, siger hun.


Efterlyser strategi for fremtiden

Men bliver databehandling i it-baserede løsninger laborantarbejde fremover? Det spørgsmål stiller Marianne K. Petersen sig selv og sine kolleger. Hun vil også meget gerne have chefernes bud på, hvilke opgaver laboranter skal arbejde med på KU i fremtiden?

- Det er vigtigt for laboranterne at vide, hvilke typer opgaver, vi skal løse i fremtiden. Mange af vores rutineopgaver automatiseres, og hvad vil man så bruge laboranter til? Den snak om strategi savner jeg, og jeg vil gerne have udspil fra vores ledelse, siger Marianne K. Petersen, som også gerne selv vil indgå i strategiudviklingen.

- Vi efterspørger strategierne langt mere end vi tidligere har gjort, og det er fordi udviklingen haster afsted. Hos os står vi lige nu over for en omstrukturering, som fylder meget hos laboranterne, og desværre taler vi ikke så meget uddannelse.

Marianne K. Petersen vil som tillidsrepræsentant italesætte uddannelse over for sine kolleger, når der holdes medlemsmøde forud for medarbejderudviklingssamtalerne, MUS, i foråret.

- Arbejdsmarkedet er blevet sådan, at vi løbende skal efteruddanne og videreuddanne os for at kunne være med. Derfor er det vigtigt at tale uddannelse på arbejdspladsen, siger hun.


Nye kurser på ønskelisten

Efter de fire basiskurser i informationsteknologi kan Marianne K. Petersen vælge valgfag. Hun vil udnytte sin mulighed for gratis at tage uddannelse, og hun er meget optaget af at blive dygtigere til programmering og database.

Blandt studiekammeraterne er hun den ældste på holdet, og hun har mødt både anerkendelse og nysgerrighed over valget af uddannelse.

- De yngre holdkammerater bakker mig op, og hjælper mig med det, som er helt nyt og fremmed for mig. Når jeg er til eksamen, spørger censor også, hvorfor jeg uddanner mig i it. Det er nysgerrighed på den gode måde.

Jeg regner med, at jeg skal være mange år endnu på arbejdsmarkedet, så jeg har brug for at opdatere min viden. Jeg tror ikke, at it forsvinder, fordi man bliver ældre, siger Marianne K. Petersen.

2000 laboranter i målgruppen

Den gamle laborantuddannelse fra før 1992 var en erhvervsuddannelse, og derfor er laboranter som blev uddannet dengang, i målgruppen for støtte fra Omstillingsfonden. Det kræver dog, at man ikke senere har taget en kort videregående uddannelse eller anden højere uddannelse.

Støtten fra Omstillingsfonden blev en mulighed fra 1. august 2018, og den ydes også i 2019, 2020 og 2021. Støtten dækker selve kursusudgiften, og det er desuden en betingelse, for at opnå støtte, at man er i beskæftigelse.

Dansk Laborant-Forening skønner, at op mod 2000 medlemmer kan være i målgruppen, for at få støtte til at videreuddanne sig med en hel eller delvis akademiuddannelse eller diplomuddannelse.

 

FAKTA: Er du klar til studiet?

Dansk Laborant-Forening/HK udbyder i hele 2019 et online studieteknik-kursus til dig, der overvejer at videreuddanne sig eller at få papir på de kompetencer, du allerede har. På kurset får du både et overblik over mulighederne for efteruddannelse, og du bliver klædt på til at kombinere studieliv, arbejdsliv og privatliv. Læs mere om kurset her: Studieteknik - online.

FAKTA: Få inspiration til dit næste kursus

Alle snakker om efteruddannelse – en del vil gerne – alt for mange får ikke gjort noget ved det. Mangler du inspiration til at finde det næste kursus, har Dansk Laborant-Forening/HK udgivet denne pjece: Klar til fremtiden, hvor du finder masser af inspiration til steder at starte kursusjagten. Glæd dig samtidig til LABORANTEN nr. 3, der er et uddannelses-temanummer og udkommer 18.-22. marts, hvor du kan genlæse denne artikel og læse meget mere om vejene til mere efter- og videreuddannelse.