HK'ernes købekraft er svag stigende, men lønstigningerne matcher ikke virksomhedernes indtjening. Illustration: Sine Jensen

Privatansatte HK-medlemmer er gennemsnitligt steget 2,2 % i løn fra 2017 til 2018, viser HK’s helt nye lønstatistik. Selv om det ifølge Danmarks Statistik er på præcis samme niveau som det resterende arbejdsmarked, så vækker det ikke begejstring på formandskontoret.

- Det er pænt uden at være prangende, siger Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

Han forklarer, hvordan lønstigningerne på arbejdsmarkedet sjældent lå under tre procent før finanskrisen. Og Danmarks Statistiks tal viser også, at lønstigningen i ti ud af tyve år fra 1987 til 2007 ligger på 4 % eller mere og bevæger sig helt op på 6,5 % i 1994.

Få din velfortjente andel
Holder vi lønstigningen op imod temperaturen i dansk økonomi, ser det sløjt ud. Ifølge regeringens seneste økonomiske redegørelse er dansk økonomi i en højkonjunktur, hvor flere end nogensinde før er i job, og velstanden aldrig er set større.

- Det går rigtig godt. Vi kan se det på direktørlønningerne, aktieudbytterne og på den stigende beskæftigelse - også blandt os HK’ere. Vi kan bare ikke se det på vores lønstigninger. Når det går så godt, skal vi have andel i det - uden os bliver de gode tider ikke skabt, siger Simon Tøgern.

- Lønudviklingen er for svag. Der er plads til forbedring. Og hvis vi ikke får andel i værditilvæksten, så falder idéen med de lokale lønforhandlinger ude på arbejdspladserne. Så vil vi i stedet kræve mere i løn, når vi forhandler overenskomster.

Vi kan dog købe mere alligevel
Det eneste, formanden luner sig ved, er, at priserne på varer og tjenesteydelser kun er steget med 0,8 % fra 2017-2018.
- På trods af, at vi har haft små lønstigninger de sidste ti år, har vi altså fremgang i vores købekraft, siger Simon Tøgern.

Ser vi på de sidste ti år, så er privatansatte HK’eres købekraft steget markant, blandt andet hjulpet af fire år med rekordlave prisstigninger fra 2013 til 2016.

HK's lønstatistik 2018

Alle tal er gennemsnit, så nogle vil have fået mere i lønningsposen, andre mindre.

 

  • Lønnen er steget 2,2 %
  • Priserne er steget 0,8 %
  • Så din lønfremgang er på 1,4 %
  • 34.599 kr. får et HK/Privatmedlem i gennemsnit i månedsløn
  • 3.682 kr. får et HK/Privatmedlem i gennemsnit i arbejdsgiverbetalt pension