Ligelønsloven er fra 1976, men der er stadig stor forskel på mænd og kvinders løn. Illustration: Sine Jensen

Selv om kvindelige HK’ere gennemsnitligt tjener 3.342 kr. mindre i løn end deres mandlige pendanter, så er der positive takter at spore i HK’s Lønstatistik 2018. Set over en tiårig periode er løngabet nemlig mindsket fra 14,6 % til 9,9 %.

- Det er glædeligt at se tallene i det lange perspektiv. Vi har talt meget om uligeløn, og jo mere vi taler om det, desto mere lader det til, at vi flytter, siger Marianne Vind, næstformand i HK/Privat, og forklarer, at danske lønmodtagere - siden loven blev vedtaget i 1976 - har haft ret til ligeløn.

- Alligevel viser lønstatistikkerne år efter år store lønforskelle mellem mænd og kvinder.
Ligelønsloven bliver efter min mening brugt til at affærdige, at der er et problem. Jo, vi har ret til ligeløn, men den eksisterer kun på papiret i form af ligelønsloven.

Objektive kriterier skal forhandles
Men er der virkelig et problem? Sammenligner ligelønsstatistikker ikke bare æbler og pærer ved at se bort fra, at mænd generelt er placeret højere i stillingshierarkiet og arbejder i højerelønnede brancher?

- Det er fuldstændig rigtigt, at vi sammenligner æbler og pærer. Vi bliver ved med at sige, at grunden til uligeløn er, at kvinder bliver ansat i bunden og mændene i toppen. Men er det forklaring nok?, spørger Marianne Vind.

Efterhånden er der flest kvinder, der tager lange videregående uddannelser. Der burde derfor være lige mange af hvert køn ansat på alle niveauer. Og så skulle ligelønsgabet jo være lukket, men sådan er det ikke.

- Vi værdisætter bare ubevidst mænd højere: På alle virksomheder er der nogle funktioner, som man traditionelt får mere i løn for, fordi de siger, at de kræver særlige kompetencer. Det underlige er, at selv om det skifter fra én virksomhed til den næste, hvad det er for kompetencer, så er det i reglen altid mænd, der har dem, siger Marianne Vind.

- Jeg vil gerne udfordre kompetencebegrebet. De såkaldt ”objektive kriterier”, vores løn bliver sat ud fra, står altid til forhandling. Det er nemt at sige, at vi aflønner efter kompetencer, hos os. Men præcis hvilke kompetencer er det, som giver mere i løn? Det er kun få bevidste om. Så det kunne være godt, hvis vi begyndte at tale om, hvilke funktioner og kompetencer - faglige såvel som personlige - det er, der skal betales mere for end andre.


Så meget tjener mænd procentvis mere end kvinderne

Årstal %
 2008 14,6 
 2009 13,7 
 2010 14,9 
 2011 14,6 
 2012 13,6 
 2013 12 
 2014 10,1 
 2015 11,3 
 2016 10,4 
 2017 10,5 
 2018 9,9 

Tallene er baseret på HK/Privats lønstatistikker gennem 10 år.

Har jeg ret til at forhandle løn?

Er du omfattet af en overenskomst, har du ret til at forhandle din løn mindst én gang om året. Din løn og lønstigning skal stå mål med kriterier som: opgaver, ansvar, kvalifikationer, arbejdsindsats og erfaring.

Er du ikke omfattet af en overenskomst, har du ret til at kræve forhandling om lønvilkår gennem din organisation. Det står i funktionærloven §10 stk. 2. Hvorvidt du får noget ud af det, afhænger af, hvordan I har organiseret jer på jeres arbejdsplads. Kontakt din HK-afdeling og få hjælp til det.

Hvad gør jeg, hvis min chef nægter?

Hvis du er ansat på en overenskomst, skal din løn vurderes og eventuelt reguleres mindst en gang om året. Er din chef ikke villig til det, kan du henvise til overenskomsten. Hvis chefen fortsat modsætter sig, kan du kontakte HK. Er der et misforhold mellem det, du tjener, og det, du bør få i løn, kan vi nemlig hjælpe dig - enten med nogle konkrete værktøjer til lønforhandling eller ved at tilbyde dig at rejse en lønsag.

Hvordan undgår jeg et løndiktat?
Hvis du - selv om du er godt forberedt til en faktisk lønforhandling - alligevel bliver spist af med et løndiktat, så spørg ind til, hvordan det kan være - især når de kriterier, du bliver vurderet ud fra, bliver taget i betragtning, og prisstigningerne i samfundet bliver holdt in mente. Forklar, hvorfor du fortjener mere i løn end det, du bliver tilbudt. Lykkes det ikke, så bed om at få konkrete bud på, hvad du skal gøre for at få mere i løn næste gang.

Kilde: Kim Jung Olsen, faglig chef i HK/Privat