Ole Gamskjær skal hjælpe medlemmer, når de står over for udfordringer i deres arbejdsliv, og det er der mange, der gør.

 

Ole Gamskjær tiltrådte stillingen som socialformidler i HK MidtVest 4. december 2018, og han har i december haft 18, i januar 30 og i februar 24 henvendelser.

 

- Henvendelserne kommer fra medlemmer, der har spørgsmål omkring ressourceforløb, fleksjob eller har brug for at kunne gå på førtidspension. De har spørgsmål som: Hvad kan jeg gøre, og hvad skal der ske fremadrettet, beretter han.

 

Ole Gamskjær fortæller, at det er kommet bag på mange, at de på kun 22 uger kan gå fra en indkomst på måske 30.000 til kun 10.000 kroner om måneden.

Ole Gamskjær

 

 

Sådan er reglerne

Ifølge de sygedagpengeregler, der trådte i kraft 1. juli 2014, fortsætter sygedagpengene ikke længere automatisk, når du har været sygemeldt i mere end fem måneder svarende til 22 uger.

 

Det betyder, at din sagsbehandler hos kommunen inden 22. sygeuge skal vurdere din situation, og om sygedagpengeperioden kan forlænges.

 

Kan sygedagpengeperioden ikke forlænges, overgår du til et jobafklaringsforløb, hvor du modtager en ydelse på kontanthjælpsniveau – ressourceforløbsydelse – som er uafhængig af formue og ægtefælles eller samlevers indkomst.

 

- Nogle er ikke klar til at vende tilbage til arbejdsmarkedet efter 22 uger. De venter måske stadig på en udredning. Men er du ikke stationær i dit sygdomsforløb, kan du ikke få forlænget sygedagpengene og må i stedet gennemgå et ressourceforløb med henblik på en helhedsvurdering af din arbejdsevne, forklarer Ole Gamskjær.

 

- Det kan være barsk at skulle gå fra en indkomst på måske 30.000 kroner om måneden til sygedagpenge på ca. 18.000 kroner til en ressouceforløbsydelse på 10.000 kroner om måneden. Udover det at være syg, får du måske økonomiske problemer at spekulere på, siger han.

 

- Nogle oplever måske at blive fyret, mens de er syge, og de, der har fået løn under sygdom, er måske ikke klar over, at de bruger af deres dagpengeret allerede fra den dag, at arbejdsgiveren modtager refusion, beretter han.

 

- Selv om du ikke bliver fyret, skal kommunen efter otte ugers sygdom på grund af refusionsindbetalingerne indkalde dig til en samtale, hvor du skal redegøre for, hvordan du kan komme tilbage på arbejdet hurtigst muligt, og du kan i realiteten blive sendt ud i en anden virksomhed end den, du er ansat i, for, at din arbejdsevne kan blive testet, fortæller han.

 

Booker en samtale

Medlemmer, der er stødt på udfordringer i forbindelse med, at de eksempelvis skal i ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, kan henvende sig til Ole Gamskjær og booke en samtale, og det er der mange, der benytter sig af.

 

- Lovgivningen er, som den er. Det kan jeg ikke ændre på. Men jeg kan hjælpe medlemmerne med at anke, hvis der er tale om en sag, der er afgjort på et forkert grundlag. Der er også mulighed for, at jeg som bisidder kan tage med til et rehabiliteringsmøde i kommunen, fortæller han.

 

Et rehabiliteringsmøde er et møde mellem borgeren, sagsbehandleren og rehabiliteringsteamet, som skal komme med en indstilling til, om de vurderer, at borgeren kan komme i fleksjob, ressourceforløb eller få førtidspension.

 

Ole Gamskjær kan kontaktes på telefon 2323 2601 eller e-mail ole.gamskjaer@hk.dk

 

Bred erfaring

Ole Gamskjær er 64 år og har været ansat i HK i 35 år. Han har således en bred erfaring. Han har arbejdet i alle fire sektorer af HK både Handel, Privat, Kommunal og Stat. Senest har han været faglig konsulent i HK Kommunal MidtVest i 10 år. 
 

Ole Gamskjær er oprindelig uddannet kontorassistent. Da han fik job i Aalestrup Kommune, tog han en uddannelse til socialformidler. Der var dengang tale om en diplomuddannelse under Forvaltningshøjskolen, og da han blev ansat i HK i 1983, var det som netop socialformidler med ansvar for at guide de mange ledige, der dengang var på jobmarkedet.
 

Han har tidligere arbejdet med arbejdsskadesager, og i stillingen som socialformidler sidder han foruden sociale sager med arbejdsskadesager sammen med Susanne H. Graugaard, faglig sagsbehandler i HK Privat MidtVest.


Der er tale om en projektansættelse i to år.
Artiklen er opdateret 06. marts 2019

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.