HK Seniorer Aalborg 40 års

Af Yrsa Mortensen, HK Seniorer Aalborg

Hvordan opstod ideen om at danne en klub for seniorer?

Til HK's juletræ i 1978 havde daværende formand for HK H.C. Hansen – kaldet H.C. en samtale med Carl Vejby Pedersen over bordet om eventuelt at stable en pensionistklub på benene for pensionister og efterlønnere. 

I januar 1979 mødtes de for at tage en mere alvorlig samtale om emnet.  Sjovt at se indkaldelserne dengang, der blev indledt med ordene ”kære kammerat”.  Resultatet blev, at der blev indkaldt til stiftende generalforsamling til den 21. marts 1979 på Ungdomsgården med formålsparagraf at samle medlemmer til foredrag, debatmøder, underholdning og kammeratligt samvær Der var stort fremmøde og samtlige deltagere gik ind for dannelse af en pensionistklub med kontingent kr. 20,-årligt og støttet af HK.  Kontingentet blev dog ad åre forhøjet. Det var også en selvfølge, at Carl Vejby Pedersen blev valgt som den første formand.

Bestyrelsen gik straks i gang med planlægning, jfr. Vedlagte bilag, og igennem årene har de virkelig haft nogle flotte arrangementer.

Her kan nævnes mange kendte navne: Troels Kløvedal, Skipperen på Fulton, Hanne Reintoft, Marie Crone, Karl Skytte, K.B. Andersen, Kirsten Holst og Lise Nørgaard.  Her kom 117 medlemmer.  Dengang i 1981 var der 159 medlemmer.  Flot fremmøde.

Også dengang var der mange 3 dages ture til Tyskland.  Det var dengang man kunne få en tur for kr. 700,-.

Der blev også nogle år afholdt kæmpe julearrangementer med 5 mands orkester og underholdning af Lilli Nikolajsens dansere.

Til møder kunne ægtefæller ikke deltage, men de kunne komme med på udflugt for kr. 20,-.

De første møder blev afholdt på Vejgaard bibliotek, men her var pladsen også trang, og bestyrelsen var glade, da HK flyttede til Hasserisvej i 1982.  Så glade, at de gav HK et tæppe til at hænge på væggen i receptionen.

I 1989 havde klubben 10 års jubilæum, hvor klubbens medlemmer kom med dirigentklokken, og Margot Eriksen havde til lejligheden skrevet en sang, som vi synger i dag.

Klubben startede med navnet HK´s faglige pensionistklub, men på et tidspunkt blev navnet ændret til HK Seniorer Aalborg.

HK Seniorer Aalborg 40 år

Ved at læse referater m.m. har jeg fundet ud af, at de forskellige bestyrelser har haft de samme problemer som den nuværende, nemlig rigtige tilmeldinger, manglende afbud, pladsmangel.  I 1988 kom der 102 til generalforsamlingen. Det var ikke fordi der var noget særligt på programmet. Til almindelige møder, var der næsten altid knapt 50% af medlemmerne der mødte op.  Godt det ikke er i dag, så skulle der da være en stor tilbygning.

Der kan også nævnes, at da klubben startede og mange år frem, havde man virkelig styr på, hvor gammel medlemmerne var, og der var en lille erkendtlighed når man blev 70, 75 og op efter.  Det må I ikke forlange af bestyrelsen i dag, og nu er den nye lov jo også kommet, så vi har slet ikke jeres cpr.numre.

Det var også andre tider.  I 1981 skulle der være et stort fællesmøder for samtlige klubber i Danmark.  Det var lige ved at blive aflyst på grund af mund og klovsyge.  

Formændene gennem årene har været:

  • Carl Vejby Pedersen
  • Carl Topgaard
  • H.C. Hansen
  • Verner Jensen
  • Ib Reilar
  • Ole Kynde