Det var nogle af de spørgsmål, der blev taget op, da HK Kommunal Midt havde inviteret frustrerede medlemmer fra Odense Kommune til et vigtigt og velbesøgt fællesmøde.

Fyringer i odense

Over 70 HK'ere var mødt frem til mødet, hvor de kunne drøfte deres frustrationer over Odense Kommunes planer om at spare 100 administrative stillinger væk.

 

   - Det var et godt og vigtigt fællesmøde, vi fik holdt for HK’erne i Odense Kommune. Det gav os mulighed for at høre om deltagernes frustrationer og bekymringer. Det er bekymringer over, hvad afskedigelsen af 100 kolleger kommer til at betyde for arbejdsmiljøet, og frustrationer over de manglende, klare informationer fra ledelsen og forvaltningen i Odense Kommune. Mange havde hørt om spareplanerne i pressen, før de fik en orientering på arbejdspladserne. Det har skabt usikkerhed og har allerede fået flere til at løbe væk, fordi de ikke bare vil afvente, hvad der sker i Odense Kommune i den kommende tid, fortæller Karina Skovgaard Jørgensen, sektorformand for HK Kommunal Midt.

Medlemmerne synes, der er en manglende forståelse for, hvad den enkelte HK’er laver og hvordan det hjælper andre faggrupper til bedre arbejdsbetingelser. De er samtidig bekymrede for den opgaveglidning, der kan følge med, hvis andre faggrupper bliver pålagt de opgaver, som HK’erne er uddannet og bedst til.

Brigitte Wandall

 

”…ikke forståelse for, hvad vi laver”

På det velbesøgte fællesmøde gav flere deltagere udtryk for, at ledelsen og politikerne i Odense Kommune ganske enkelt ved for lidt om, hvor meget HK’erne bidrager med:

   - Medlemmerne synes, der er en manglende forståelse for, hvad den enkelte HK’er laver og hvordan det hjælper andre faggrupper til bedre arbejdsbetingelser. De er samtidig bekymrede for den opgaveglidning, der kan følge med, hvis andre faggrupper bliver pålagt de opgaver, som HK’erne er uddannet og bedst til. Ingen tvivl om, at alle på mødet vil argumentere for, at vi skal lade de rette hænder udføre de rette opgaver. Det bliver et problem mange steder, når man så ensidigt fyrer og sparer på det administrative område, konstaterer Karina Skovgaard Jørgensen, der sammen med resten af HK Kommunal Midt vil arbejde for at påvirke både processen op til og beslutningen i Odense Kommune:

   - I den forbindelse var det et vigtigt møde, der gav medlemmerne mulighed for at komme til orde, og vi fik mulighed for at fortælle lidt om, hvordan vi arbejder på sagen.

 

Anne Sandberg

 

Alf Hansen

 

Linda Poulsen