Efter indsigelser fra HK Stat og andre organisationer har justitsministeren netop droppet at fremsætte et lovforslag om ændring af forvaltningsloven. Forslaget gik blandt andet ud på at indføre såkaldte agterskrivelser ved myndighedsafgørelser.

I en agterskrivelse meddeler myndigheden blot, hvad den har besluttet eller til hensigt at gøre i borgerens sag. Lovforslaget handler om klare juridiske rammer for digital forvaltning, og det udspringer af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.

Det glæder Peter Raben, næstformand i HK Stat, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) tilsyneladende har lyttet til de advarende røster.

- Med forslaget bragte regeringen borgernes retssikkerhed og deres oplevelse af den offentlige forvaltning som retfærdig i fare. Derfor er det glædeligt, at justitsministeren nu trækker forslaget og sætter sine embedsmænd til at genoverveje sagen, siger Peter Raben.

Mulighed for at rette forkerte oplysninger

Næstformanden har på HK Stats vegne luftet sine betænkeligheder ved regeringens forslag i blandt andet et blogindlæg på netmediet altinget.dk.

Her forklarede han, at reglerne om partshøring skal sikre, at borgeren bliver inddraget, inden forvaltningen træffer en afgørelse, der går borgeren imod. Den inddragelse skal give borgeren mulighed for at rette eventuelle forkerte oplysninger og komme med supplerende oplysninger, så afgørelser træffes på et korrekt og fyldestgørende grundlag.

- Og derfor var forslaget om at ændre reglerne om partshøring, indføre mere brug af agterskrivelser og gøre det muligt at afvise henvendelser, der ikke kommer ind digitalt, inde og pille ved noget helt grundlæggende i forvaltningsloven, siger Peter Raben.

Nørderi betaler sig

- Forslaget virkede som en forhastet udvanding af rettigheder, som bør debatteres langt mere grundigt. Desuden vedtog et enigt Folketing sidste år, at digitaliseringen af den offentlige sektor og arbejdet med digitaliseringsklar lovgivning skal ske med respekt for borgernes retssikkerhed, slår Peter Raben fast.

- Det kan godt betale sig at være aktiv på områder, der umiddelbart kan se lidt nørdede ud og som måske ikke trækker de største overskrifter i medierne. For den lovgivning, som justitsministeren nu åbenbart vil genoverveje, kunne få uheldige konsekvenser for borgerne, mener HK Stats næstformand.

Sammen med HK Kommunals næstformand slog han i januar i Politiken til lyd for, at digitaliseringen af den offentlige forvaltning gøres til genstand for en bred samfundsmæssig debat med involvering af politikere, fagfolk og borgere. Sådan en debat er nødvendig af hensyn til retssikkerheden, skrev de to HK-ledere.