Kvinde chef

Det er vigtigt for væksten og for samfundet, at den samlede talentmasse hos både kvinder og mænd bliver udnyttet, mener formandfor HK Stat Hovedstaden Ulla Moth.Lund Christensen. Modelfoto: COLOURBOX.

Siden 2008 er der kommet flere kvinder på chefgangene i staten. Tal fra Moderniseringsstyrelsen viser, at andelen af kvindelige chefer er steget fra 24 procent til 34 procent i 2018.

Det er især blandt toplederne i lønramme 39 - 42, som spænder bredt fra afdelingschef over direktør til departementschef, at der har været stor rokade i kønsfordelingen. 

Men også tal fra HK’s egne rækker viser, at flere kvinders ambitioner om en lederkarriere bliver indfriet. I dag er 318 af HK Stats medlemmer mellemledere og ledere - heraf er de 232 kvinder og 86 mænd.

- For ti eller 15 år siden var kønsfordelingen lige modsat, og langt hovedparten af alle ledere blandt HK Stat-medlemmer var mænd, siger formanden for HK Stat Hovedstaden, Ulla Moth-Lund Christensen.

- Men vi har gennem en årrække bevidst arbejdet med at fortælle vores kvindelige medlemmer, at de skal byde sig til, hvis de har lyst til og ambition om at blive ledere. Den indsats tror jeg, vi ser resultatet af nu. 

Rip, Rap og Rup

Ulla Moth-Lund Christensen mener, at der stadig er en tendens til Rip, Rap og Rup-effekten. 

- Rent statistisk burde der være endnu flere kvinder på chefgangene. Men mange chefer vælger ubevidst en kandidat, der ligner dem selv, når de ansætter nye ledere. Og da de fleste ledere er mænd, har det en negativ konsekvens for kønsfordelingen, siger Ulla Moth-Lund Christensen, der mener, vi skal gøre op med den retorik, som giver mændene den naturlige plads i lederstolen.

Et andet aspekt er, at det for arbejdspladsen, væksten og samfundet er vigtigt, at den samlede talentmasse hos både kvinder og mænd bliver udnyttet.

- Mænd kan ligeså meget som kvinder, og tilsammen repræsenterer de to køn kompetencer og værdier, som vi har brug for. Hvis typen af ledere ligner hinanden, bliver beslutningerne derefter.

- Vi har brug for både kvindelige og mandlige ledere for at få så mange vinkler som muligt i spil. Den brede vifte af input og overvejelser er en god bund for at kunne træffe de bedste beslutninger. 

Selv om der er kommet flere kvindelige ledere i de senere år, så ser formanden for HK Stat Hovedstaden gerne, at der var endnu flere kvinder på de øverste poster i staten.

- Vi har alle brug for rollemodeller, hvis vi for alvor skal se karriemulighederne. Generelt savner jeg langt flere kvinder i de højere luftlag, som andre kvinder kan spejle sig i, siger Ulla Moth-Lund Christensen.