Næsten 100 medlemmer dukkede op, da HK/Privat Sydjylland onsdag afholdt årets generalforsamling i fagforeningens lokaler på Jupitervej i Kolding.

Formand Henny Fiskbæk fokuserede i sin beretning meget på de besparelser, der ifølge formanden gennem de sidste 10 år har udsultet Arbejdstilsynet.

- Det er katastrofalt, at den kontrolfunktion der skulle sikre, at vi kan blive længere på arbejdsmarkedet, har færre ressourcer til at undersøge, om virksomhederne efterlever arbejdsmiljøloven, understregede Henny Fiskbæk.

I HK gør man, hvad man kan for at modvirke de konsekvenser, som besparelserne giver. Emnet er højt på hele fagbevægelsens agenda, idet 2019 af Fagbevægelsens Hovedorganisation er blevet udnævnt til Arbejdsmiljøår.

- I HK/Privat Sydjylland har vi 156 arbejdsmiljørepræsentanter, der gør en kæmpe indsats for at deres kollegaer trygt kan gå på arbejde hver dag. Veluddannede arbejdsmiljørepræsentanter er vigtigere end nogensinde før, lød det i Henny Fiskbæks beretning.

Også på efteruddannelsesområdet støtter HK/Privat Sydjyllands medlemmer hinanden. Henny Fiskbæk opfordrede på generalforsamlingen endnu flere til at blive uddannelsesagenter, som er HK-uddannede ressourcepersoner rundt om på arbejdspladserne.

- For mange er efteruddannelse fortsat en stor hurdle, som de nok aldrig helt kommer over. Medmindre, de får hjælp. Og det er her, uddannelsesagenterne kommer ind i billedet. For hvis uddannelse skal på dagsordenen, kræver det handling – og det er afgørende, at vi har ledelsen og kollegerne med på idéen, sagde Henny Fiskbæk.

Kampvalg om bestyrelsesposterne

Formand Henny Fiskbæk var ikke på valg på onsdagens generalforsamling, men det var 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter.

Valget til bestyrelsen blev et kampvalg, som endte med, at følgende blev valgt til bestyrelsen: Per N. Nielsen, Jens Søndergaard, Finn Lykke, Marianne Skovshoved og Julie Bæk Krogh. I bestyrelsen sidder også Hans Jørgen Andersen, Dorthe Hansen, Ole Skovbo Sørensen, Gitte Witt, Henrik Fredeløkke og formand Henny Fiskbæk.

1. suppleant blev Tina Tygesen, 2. suppleant blev Michael Rosenberg og 3. suppleant blev Hans Peder Kromann Larsen.

Generalforsamlingen skulle også vælge 20 delegerede til HK/Privat Danmarks kongres senere på året.

Valgt som delegerede blev (i vilkårlig rækkefølge):

Jørn Sørensen, Tomas Grønlund, Jens Jakobsen, Randy Jønsson, Lise Damsgaard, Anne Sofie Sejersen, Olai Sandholm, Lone Bennedsen, Irene Beu, Tine Schmidt, Flemming Jacobsen, Ulla Pelsø, Dorthe Pagh, Anette Bennetsen, Kim Andersen, Henrik Poulsen, Majbrit Rasmussen, Jeanette Reimer, Lone Nørtoft Ravn og Susanne Leest,

Valgt som som suppleanter til de delegerede blev i denne rækkefølge:

Kristina Kamp Birkjær, Dorte Torpegaard, Dennis Christensen, Nina Lynggaard og Janne Nissen.

De kongresdelegerede bedes allerede nu sætte kryds i kalenderen den 29. august, hvor de vil blive kaldt til et kongresforberedende fyraftensmøde.

 

Læs formandens mundtlige beretning her eller se og hør hende fremsige den her:
 

 

 

Se billedkavalkade fra generalforsamlingen herunder: