Sådan sagde Inger Stranddorf, formand for HK Privat MidtVest, da 55 medlemmer lørdag 9. marts 2019 var samlet til generalforsamling i kantinen hos ATP – Udbetaling Danmark – i Holstebro. Generalforsamlingen startede med brunch, hvorefter Inger Stranddorf aflagde sin beretning.

 

- Sidste forår kom Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø med en analyse af danskernes arbejdsmiljø: Det er gået den helt forkerte vej. Langt flere danskere har de seneste år fået fysiske eller psykiske overbelastninger på arbejdet. Hver 9. dansker har nu fysiske skader og hver 6. har psykiske skader. Det fik beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at vågne derovre på Christiansborg, fortalte Inger Stranddorf.

 

Hun kunne med tilfredshed se tilbage på nedsættelsen af et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger. Og da ministeren bad danskerne om at komme med forslag til en bedre arbejdsmiljø-indsats, tog HK Privat Troels Lund på ordet og udviklede en kampagne på hk.dk kaldet ”Kære Troels”. Den resulterede i 1.650 forslag til ministeren, hvoraf 1.441 var fra HK. Der kan nævnes behandlingsgaranti, hvis du går ned med stress, flere arbejdsmiljørepræsentanter, flere besøg af arbejdstilsynet og mere tid til arbejdsmiljøarbejdet.

 

Senere på året kom ekspertudvalget med en række anbefalinger: Indsatsen skal i højere grad tage udgangspunkt i de enkelte arbejdspladser og deres udfordringer med arbejdsmiljøet. Og Arbejdstilsynet skal kunne tilbyde mere vejledning og kunne lave forpligtende aftaler med virksomheder, der vil arbejde for et bedre arbejdsmiljø. Det skal ikke kun være påbud.

 

- En forbedret indsats på arbejdsmiljøområdet er kærkommen. Mange af de opkald, vores faglige medarbejdere får fra medlemmer, handler om, at arbejdsmiljøet er presset. Der er for mange opgaver og for lidt tid til at løse dem. Det er i mine øjne et stort problem. Ikke kun fordi, et stort pres kan føre til flere fejl. Værre er det, at man kan blive alvorligt syg af stress. Vores faglige medarbejdere, der sidder med arbejdsskadesager, har talrige eksempler på, at stress i yderste konsekvens kan betyde et farvel til arbejdslivet for altid.

 

- Hver gang, en medarbejder bliver syg, er det naturligvis især den syge, der mærker konsekvensen på sin krop. Men det koster også hos de tilbageværende kolleger, der må løbe lidt stærkere, på virksomhedens bundlinje og for samfundet herhjemme.

 

Derfor er det meget vigtigt at forebygge, at medarbejderne bliver syge, i stedet for at helbrede.

Inger Stranddorf kom i sin beretning ind på emner som arbejdsmiljø og de kommende overenskomstforhandlinger.

 

Kom med jeres ønsker

Inger Stranddorf kom også ind på de kommende overenskomstforhandlinger på det private område.

 

- Hvad er det, der er vigtigt at få lavet aftaler om? Det skal vi til at finde ud af. Vi starter processen i HK Privat MidtVest 1. maj. De første uger af maj måned kommer vi på besøg med ønskesedler på en lang række af jeres arbejdspladser.

 

- Det er jer, overenskomsten gælder for, så derfor er det ekstremt vigtigt, at vores forhandlere kender jeres ønsker til de nye overenskomster. Det er jer, der skal arbejde under den i hverdagen – og I ved, om det er mere uddannelse, frihed, løn, børneomsorg, seniorordninger eller noget helt andet, der skal prioriteres. Vi håber, at forhandlingerne bliver knap så tilspidsede, som vi oplevede det på det offentlige område sidste år. Men – jeg tror, vi må forberede os på en svær omgang, sagde hun.

 

Formand genvalgt

Inger Stranddorf blev genvalgt som formand for HK Privat MidtVest for to år. Der var også genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Karina Korshøj, John Mikkelsen, Edith Nielsen og Bente Mentz. Suppleant Else Vestergaard blev også genvalgt, mens der var nyvalg af Birgit Guldbjerg.

 

Efter generalforsamlingen fik medlemmerne stof til eftertanke, da journalist, rådgiver og foredragsholder Jeppe Søe satte spot på de mange kulturer på en arbejdsplads under overskriften ”Kender du din plads i abeburet?”.

Jeppe Søe

Jeppe Søe beskrev humoristisk det abebur, alle medarbejdere vil kunne genkende.

 

Jeppe Søe fortalte om menneskets naturlige position til andre artsfæller og beskrev humoristisk det abebur, som alle medarbejdere vil kunne genkende – og den fælleskultur, som vi febrilsk har forsøgt at skabe, uden det store held. Vi bliver aldrig een flok – men hvordan kan flokkene så leve side om side, var spørgsmålet.

 

Endelig var der mulighed for at komme på rundvisning i ATP-Huset.

Artiklen er opdateret 09. marts 2019

DU HAR INDFLYDELSE SOM MEDLEM

Din mening tæller, for vi er din og alle de andre medlemmers fagforening. Derfor kan du stemme til generalforsamlinger – ligesom du til hverdag kan få indflydelse via vores repræsentanter på både skoler og arbejdspladser. HK er nemlig et fællesskab, hvor alle har en stemme.