Som medarbejder i Esbjerg Kommune er man ikke længere på herrens mark, hvis man bliver udsat for stalking.

Kommunen har nu udarbejdet retningslinjer for, hvordan arbejdspladsen skal håndtere episoder med stalking.

Og det, hvad enten det er en kollega, som stalker en anden kollega eller en borger, der oplyser, at vedkommende i øvrigt bliver stalket.

Forskel mellem chikane og stalking

Stalking er kendetegnet ved, at en person for eksempel

 • Foretager uønskede telefonopkald, sender sms og mails.
 • Bestiller varer i den udsattes navn.
 • Efterlader beskeder ved den udsattes bopæl.
 • Tager ophold i nærheden af den udsatte.
 • Opsøger den udsatte på sociale medier, ved bopælen eller igennem en tredje person.
 • Ødelægger den udsattes ejendom, eksempelvis en bil.
 • Udsætter den udsatte for fysiske og seksuelle krænkelser.

Og hvor er så forskellen til almindelig chikane, vil nogen sikkert spørge?

Chikane opleves typisk sårende, krænkende, ydmygende o.l., hvor stalking har karakter af være intimiderende, fordi den desuden overskrider privatsfæren og medfører en form for frygt.

Undgå al kontakt

Esbjerg Kommune har derfor listet en række råd og anbefalinger op, hvis man oplever stalking.

 • Gem al dokumentation
 • Undgå kontakt og undlade at besvare mails og sms, modtage gaver mv.
 • Stå fast på beslutninger og sende klare signaler.
 • Om nødvendigt ændre daglige rutiner og skifte telefonnummer, mailadresse, koder.
 • Efter aftale med ledelsen søge hjælp hos politi, offerrådgivning, krisecenter eller Dansk Stalking Center.
 • Møder du som ansat borgere, som er udsat for stalking, kan de henvises til stalkingvisitator via Dansk Stalking Center.