Den meget hypede men svært forståelige teknologi – Blockchain – kommer nu ud af Bitcoin-mørket og skal bruges i den første kommune.

Det er Høje-Taastrup, der bliver pilotkommune på de første forsøg med at finde ud af i hvilken grad blockchain-teknologi kan løse forvaltningsopgaver.

KL, IT-fællesskabet KomBit og Nordic Blockchain Association er udviklere på projektet. 

Helt konkret handler pilotprojektet om blockchain-teknologi kan bruges til at understøtte valideringen af kontrakter med opholdssteder og døgninstitutioner, der er ansat af kommunen til at passe anbragte børn.

Skal finde løsninger på tekniske problemer

Høje Taastrup Kommunes interesse for at undersøge blockchain teknologi som administrations-redskab bunder i udfordringer med valideringen af udbetalinger til opholdssteder og døgninstitutioner, der udfører en kommunal opgave ved at passe anbragte børn.

Kontrakterne institutionerne er ikke ensartede, og det kan give udfordringer, når fakturaer skal valideres, fordi det kræver, at en medarbejder tjekker, om den konkrete kontrakt med leverandøren stadig er gyldig, og at leverandøren lever op til sine forpligtelser.

Smart-contracts skal løse problemet

Løsningen på det problem ligger i at bruge de såkaldte smart contracts, som er en del af Blockchain-teknologien.

Smart contracts fungerer ved, at kontraktens involverede parter kan tilgå den præcis samme udgave af gældende aftale på et fælles blockchain-netværk. 

Her kan de udveksle data og registrere, når de opfylder nogle af kontraktens betingelser. Parterne kan ikke ændre i aftalen uden konsensus, og alle de aktiviteter, som nogensinde er foretaget på netværket, bliver registreret permanent i en datablok, som ikke kan manipuleres.

Et meget centralt aspekt ved smart contracts er muligheden for automatisk at overføre penge internt i et system, hvis kontraktens betingelser registreres som opfyldt. 

Kommunalbladet bragte i nr. 8 2018 en artikel om mulighederne i blockchain i den offentlige forvaltning. Læs den her.