Vil du gerne have flere fridage som senior, er der flere måder, du kan arrangere en seniorordning på:

Ti år før din folkepensionsalder har du ret til at gemme værdien af ikke-afholdte feriefridage på din Fritvalgs Lønkonto, som derved kan finansiere fridage, når du bliver omfattet af en seniorordning.

Fem år før din folkepensionsalder kan du vælge at bruge de midler, du har optjent på din Fritvalgs Lønkonto til at finansiere din seniorordning. Du kan blandt andet bruge midlerne som hele fridage (7,4 timer), som en ugentlig arbejdstidsnedsættelse (efter aftale med din arbejdsgiver) eller som længere sammenhængende frihed. Bidraget til din Fritvalgs Lønkonto beregnes løbende gennem ferieåret. Fra 1. marts 2019 bliver 4 procent af din ferieberettigede løn sat ind på din Fritvalgs Lønkonto. Du kan se beløbet på din lønseddel.

Fem år før din folkepensionsalder kan du også vælge at konvertere dit pensionsbidrag, så det bliver indsat på din Fritvalgs Lønkonto og derigennem finansiere seniorfridage. Vælger du at anvende dit pensionsbidrag til at finansiere seniorfridage, skal du som minimum indbetale en vis procentdel af dit pensionsbidrag, der dækker udgifter til administration og forsikringsdækninger. Du skal selv kontakte pensionsselskabet for at få foretaget en beregning af, hvor stor en procentdel, der skal indbetales.

Og husk: Senest 1. april skal du give din arbejdsgiver besked om, hvor mange seniorfridage du evt. vil holde i det kommende ferieår, samt hvor mange feriefridage du vil gemme værdien af til en kommende seniorordning. Valget vil fortsætte i de følgende ferieår, men du kan hvert år inden 1. april give besked om, hvorvidt du ønsker ændringer.

Er du i tvivl om noget, så kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling på 7011 4545.

Så mange seniorfridage har du ret til

FULDTIDSANSATTE: Er du fuldtidsansat, kan du maksimalt afholde 32 seniorfridage i et ferieår – men kun det antal dage, som du har optjent eller påregner at optjene.

DELTIDSANSATTE: Da der er forskel på, hvor mange timer du har som deltidsansat, skal du sætte det i forhold til de 32 dage, man har ret til som fuldtidsansat.

Eksempel: Har du 15 timer ugentligt fordelt på tre arbejdsdage, vil det blive opgjort i timer. Du vil – under forudsætning af, at der vil være midler på din Fritvalgs Lønkonto – være berettiget til at afholde 15/37 x 32 x 7,4 timers seniorfrihed – svarende til 96 timers seniorfrihed. Hvis seniorfriheden afholdes i hele arbejdsdage (5 timer), vil du derfor have ret til 96/5, hvilket svarer til 19,2 arbejdsdage.

Obs. Denne artikel gælder for dig, der er dækket af følgende overenskomster:

  • Butiksoverenskomsten med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Butiksoverenskomsten med DIO II
  • Funktionæroverenskomsten for Handel, Viden og Service med Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • Funktionæroverenskomsten for Handel, Transport og Service med DIO II

 

Er du dækket af en anden overenskomst, kan du høre din tillidsrepræsentant eller din lokale HK-afdeling om, hvilke regler der gælder for dig.

LÆS OGSÅ: 12 TING, DU SKAL VIDE OM DIN FRITVALGS LØNKONTO