De sidste 38 stillinger ved Gældsstyrelsens Udlandsenhed i Tønder er nu blevet besat, og de nye medarbejdere begynder senest den første april. Styrelsen er den sidste, udflyttede styrelse, som blev færdig med ansættelserne, og det holdt hårdt at nå i mål. 

Landbrugsstyrelsen og Fiskeristyrelsen ansatte i perioden også et større antal medarbejdere. Det betød, at der var færre ledige og jobskiftere end normalt, og dermed fik Gældsstyrelsen et problem. Opslaget med de 38 stillinger var blevet offentliggjort lige op til jul, og tre dage før styrelsens Åbent Hus-arrangement den 10. januar i år, var der kun 20 tilmeldte. Så gik HK JobBørs i aktion.

- Vi blev opmærksomme på de få tilmeldinger den 7. januar og udsendte samme dag en informationsmail til 230 potentielle HK-ansøgere i vores database. Det var med til at hæve antallet af fremmødte til 82, og på mødet havde jeg rigtig travlt ved vores egen informations- og dialogstand, siger Karin Sloth Olesen fra HK JobBørs Sydjylland. 

HK JobBørs på et af Gældsstyrelsens informationsmøder i Tønder. Karin Sloth Olesen  vejleder en potentiel ansøger

I løbet af 2018 – altså før den sidste runde – har Gældsstyrelsen ansat omkring 130 nye medarbejdere i Tønder, og mindst 39 er blevet formidlet af HK JobBørs. Der er tale om både jobskiftere og ledige, og tallet vil vokse i takt med, at det seneste hold bliver registreret i medlemssystemet. 

- Det viser betydningen af et tæt konstruktivt samarbejde med erhvervslivet og de offentlige arbejdsgivere. Det er til stor gavn for vores medlemmer og skaber et positivt renommé, siger Karin Sloth Olesen. Og i Gældsstyrelsen er man enig.

- Der er ingen tvivl om, at det havde stor betydning for fremmødet til Åbent Hus og for antallet af ansøgninger, at HK JobBørs kom til hjælp. I det hele taget har det været godt for alle parter, at de var med i processen. HK JobBørs’ direkte linje til relevante ansøgere er meget nyttig, siger funktionsleder Lene Bader i Gældsstyrelsen. 

Karin Sloth Olesen på kontoret

Det er målet i 2021, at 240 af Gældsstyrelsens cirka 1.500 medarbejdere skal have arbejdssted på Pioner Allé 1 i Tønder. De arbejder med sagsbehandling på inddrivelsesopgaver, kvalitetssikring af krav og håndtering af henvendelser via telefon og mail. Styrelsen har ansat de nye medarbejdere inden for et bredt fagligt og uddannelsesmæssigt felt, og mange af dem er HK’ere. Det seneste jobopslag spændte bredt fra ”en baggrund som kontor- eller revisorassistent, finansøkonom eller bachelor/kandidat i jura, finans, offentlig administration eller økonomi”.

- De medarbejdere, vi ansætter, skal selvfølgelig have en stor faglighed, men for mig er det lige så vigtigt, at medarbejderne har de rette menneskelige egenskaber. Det er vigtigt, at dialogen med borgerne sker med respekt, tillid og forståelse, for vi arbejder ofte med borgere, som er havnet i en økonomisk svær situation, sagde underdirektør for Gældsstyrelsen Driftscenter Tønder, Brian Breer Clausen, da de sidste stillinger blev slået op.

Fakta om HK JOBBØRS

HK JobBørs er HK’s tilbud til offentlige og private arbejdsgivere om hjælp til personalerekruttering. Formålet er at hjælpe HK’s medlemmer med at stå forrest i køen, når der er nye stillinger, som de er kvalificeret til.

HK JobBørs screener kandidaterne og udvælger dem til de konkrete jobs, som arbejdsgiverne udbyder. Det virker, fordi arbejdsgiverne på den måde får en håndfuld kandidater, som er håndplukkede og matcher den aktuelle stilling. Dermed slipper de, der ansætter, for at blive oversvømmet af ansøgninger

Alle medlemmer kan gratis blive optaget i HK JobBørs’ database af motiverede ansøgere, og det gælder både jobskiftere og ledige.

Sidste år fik 1.123 medlemmer på landsplan nyt job gennem HK JobBørs. Det er en stigning på 36% i forhold til året før.

Læs mere her: https://www.hk.dk/omhk/afdeling/sydjylland/hk-jobboers

Fakta om UDFLYTNINGERNE

Regeringens prestigeprojekt om at flytte statslige jobs fra hovedstadsområdet til provinsen omfatter i alt cirka 4.800 stillinger. Som påvist af HK Stat betyder nedskæringer og mangelfuld finansiering af udflytningen, at det samlede antal statslige jobs i provinsen kun er vokset med godt det halve, nemlig 2.700. Rekrutteringen har imidlertid omfattet næsten alle 4.800, hvorefter nogle af dem er blevet fyret igen, og andre er fyret andre steder. 

Gældsstyrelsen blev dannet den 1. juli 2018 som konsekvens af omfattende rod i SKAT. Mastodonten blev splittet op i syv specialiserede styrelser, hver med fokus på deres egen hovedopgave. Styrelserne har hovedsæder rundt om i landet og medarbejdere på mange adresser. Gældsstyrelsen har hovedsæde i Middelfart og har lokationer syv steder i landet – foruden Middelfart er det Ringkøbing, Thisted, Tønder, Grenaa, Roskilde og Randers.