Arkivfoto: Simon Klein Knudsen

For dig på funktionæroverenskomst: 
Er du ansat på en af HK Handels funktionæroverenskomster, er reglerne for tillæg anderledes. Du kan se, hvad der gælder for dig i denne artikel

Har du styr på din lønseddel? Tidligere undersøgelser fra bl.a. LO og HK har vist, at der er fejl i mindst halvdelen af alle lønsedler, og det kan koste dig dyrt. Det er ofte tillæggene, der er fejl i, men til gengæld kan du få reguleret dem med fem års tilbagevirkende kraft, hvis du opdager fejl. Her kan du se, hvad du skal være særligt opmærksom på. 

For dig, der arbejder i butik: 5 tillæg du skal kende

Er du ansat på en butiksoverenskomst, har du ret til en række forskellige tillæg: 

  • Forskudttidstillæg
  • Anciennitetstillæg
  • Overarbejdstillæg
  • Personligt tillæg
  • Uddannelsestillæg (for elever) 

Se nedenfor, hvad tillæggene dækker over. 

Forskudttidstillæg

Tillæg for at arbejde på ubekvemme tidspunkter. 
Elever og medarbejdere under 18 år får halve tillæg. Heltidsstuderende (under 25 år) på statsanerkendte studier med højst 15 arbejdstimer om ugen får også halve tillæg. Over 15 arbejdstimer giver hele tillæg for hele ugen. Voksenelever (25 år eller over ved den praktiske uddannelsesstart) får hele tillæg. 

Det skal du have i forskudttidstillæg pr. 1. marts 2019: 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver: 26,45 kr. i timen (hverdage kl. 18-23). 35,50 kr. i timen (hverdage kl. 23-06). 46,55 kr. i timen (lørdag kl. 15-24). 51,80 kr. i timen (søn- og helligdage).
DIO II: 26,45 kr. i timen (hverdage kl. 18-23). 35,50 kr. i timen (hverdage kl. 23-06). 46,55 kr. i timen (lørdag kl. 15-24). 51,80 kr. i timen (søn- og helligdage).
COOP/Irma: 27,60 kr. i timen (hverdage kl. 18-23). 36,65 kr. i timen (hverdage kl. 23-06). 46,90 kr. i timen (lørdag kl. 15-24). 55,60 kr. i timen (søn- og helligdage).
BA: 27,69 kr. i timen (hverdage kl. 18-23). 36,75 kr. i timen (hverdage kl. 23-06). 46,88 kr. i timen (lørdag kl. 15-24). 56,74 kr. i timen (søn- og helligdage).
SFU: 27,69 kr. i timen (hverdage kl. 18-23). 36,75 kr. i timen (hverdage kl. 23-06). 46,88 kr. i timen (lørdag kl. 15-24). 55,81 kr. i timen (søn- og helligdage). 

Anciennitetstillæg

Du har ret til et anciennitetstillæg, hvis: 

- Du er over 18 år
- Du har mindst et års anciennitet på din arbejdsplads, efter du er fyldt 18 år
- Din timeløn er under, hvad der svarer til minimallønnen (fremgår i din overenskomst) + anciennitetstillægget (se takster nedenfor) sammenlagt. Hvis timelønnen er under dette, skal du kompenseres, så du mindst får det sammenlagte beløb. 

Tillægget gælder ikke elever. 

Det skal du have i anciennitetstillæg: 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver: 2,90 kr. i timen
DIO II: 3,65 kr. i timen 
COOP/Irma: 2,90 kr. i timen
BA/SFU: 2,90 kr. i timen

Overarbejdstillæg

Tillæg for at arbejde ud over de timer om ugen, du er ansat til, hvis du arbejder fuld tid. Afregnes pr. påbegyndt halve time. 
Arbejder du deltid, kan du ikke beordres til mer- eller overarbejde. Hvis du og din arbejdsgiver aftaler timer udover det timeantal, der er aftalt ved ansættelsen, skelnes der mellem merarbejde (timerne op til 37 timer) og overarbejde (timerne efter 37 timer). Overarbejde udløser i så fald tillæg pr. påbegyndt halve time. 

Det skal du have i overarbejdstillæg: 

Dansk Erhverv Arbejdsgiver og DIO II: 50 % for overarbejde de første tre timer. Herefter samt for alt overarbejde mellem 24-06 og søn- og helligdage 100 %.
COOP/Irma/BA/SFU: 50 % for overarbejde de første tre timer efter normal arbejdstids ophør, timen før normal arbejdstids begyndelse samt den første time ved overarbejde på hverdagsfridage (også lørdag). Der kan højest betales tre timer med 50 % pr. dag. Herefter samt for alt overarbejde på lørdage efter kl. 15 og søn- og helligdage er tillægget på 100 %. Elever betales med timeløn plus 100 % for alle overarbejdstimer.

Personligt tillæg

Det, din løn er højere end minimallønnen, og det der afspejler din indsats, kvalifikationer, dygtighed, jobfleksibilitet, stillingens indhold og ansvar samt evt. uddannelse. Mindst én gang årligt skal din leder tage initiativ til en samtale med dig om dine lønforhold, og du har altid selv ret til at bede om en samtale. Det giver dig mulighed for højere løn og din leder overblik over arbejdspladsens ressourcer. 
Husk også at tage en samtale, hvis din situation ændrer sig. Får du fx nyt ansvar, nye opgaver eller vilkår, eller tager du mere uddannelse, er der grundlag for en ny forhandling af din løn. 
Som medlem af HK Handel, kan du få hjælp og forberedelse til forhandlingen af HK Handels løncoach

Uddannelsestillæg for elever: 

Det tillæg, elever får, hvis de har gennemført en gymnasial uddannelse (se hvilke i boksen nedenfor). 

Det skal du have i uddannelsestillæg:

For elever, der uddannes efter bekendtgørelsen gældende fra 1. august 2015:
Dansk Erhverv Arbejdsgiver, DIO II, COOP/Irma, SFU og BA: 1.045 kr. pr. måned (for HH, STX, HF, HTX og EUX)

For elever, der uddannes efter bekendtgørelsen gældende før 1. august 2015:
DIO II, COOP/Irma, SFU og BA: 850 kr. pr. måned (for HH, HF, STX og HTX)
Dansk Erhverv Arbejdsgiver: 850 kr. pr. måned (for HH, STX og HTX)

Sådan gør du, hvis du har mistanke om fejl i dine tillæg

  • Hav altid en dagbog, hvor du løbende skriver ned, hvornår du har haft dine vagter. Så kan du se, hvornår du har arbejdet, og om du har fået de rette tillæg for fx overarbejde eller forskudt tid. Nedskrevne arbejdstider kan også fungere som dokumentation, hvis du og din arbejdsgiver er uenige i en sag, så det er vigtigt altid at notere sine arbejdstider.
  • Tjek lønsedlen hver måned. Få evt. hjælp fra din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling. Du kan også finde en guide til din lønseddel her
  • Vær opmærksom på, om dit personlige tillæg er steget i takt med minimallønnen. Tillægget bliver givet for det, du kan, og det har ikke ændret sig med stigningen i minimallønnen. Derfor bør du se på, om der er sket en modregning i dit tillæg. Er der det, skal du gøre din leder opmærksom på, at du fortjener dit oprindelige tillæg. Tjek også gerne med kollegerne, om deres tillæg er blevet lavere, hvis du selv oplever det. 
  • Opdager du fejl, så sig det i første omgang til din arbejdsgiver. Som regel vil det løse det, men sker det ikke, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller lokale HK-afdeling på tlf.: 7011 4545. 

Lønseddeltjek: "Jeg fik mine betalte pauser. Stort set alt andet var forkert"