Freelancere

Foto Austin Schmid på Unsplash

I denne måned er der danmarkspremiere på landets første uddannelsesfond for folk, der har foden under eget bord. Fra nu af kan HK/Privats freelancemedlemmer komme på reel efteruddannelse, uden at skulle spise havregrød i flere måneder. Det gælder alle, der er opført som freelancere i HK/Privats medlemssystem og som har sin egen biks - med eller uden CVR-nummer og momsregistrering.

HK/Privat har afsat en lille million kroner til kompetencefonden for freelancere, så bogholdere, it-folk, tolke, grafikere og andre gæve folk kan holde kompetencerne friske og skarpe.

- Med kompetencefonden imødekommer vi et stort behov. Freelancerne giver udtryk for, at de har svært ved at holde sig helt ajour fagligt, fordi de først skal spare sammen for at betale kursusudgiften og dernæst skal bruge arbejdsdage, hvor de er væk fra kunderne, fortæller Kirstine Baloti, der er HK/Privats faglige konsulent på freelanceområdet.

Positivliste med uddannelsesmuligheder
Kirstine Baloti er rigtig glad for at kunne tilbyde freelancerne nogenlunde de samme muligheder for at tage uddannelse, som fastansatte har, hvis de har overenskomst med kompetencefond:

- Freelancere og selvstændige er mindst lige så afhængige som lønmodtagere af at være fagligt opdaterede, så der også er brug for dem i morgen. For de bliver hele tiden målt på, hvad de kan, fra opgave til opgave, siger Kirstine Baloti.

Du kan i princippet søge om tilskud til alle former for kurser. Men der er lavet en positivliste med uddannelser på henholdsvis AMU- og diplomniveau. Se den her
Hvis din uddannelse står på positivlisten, behandles ansøgningen hurtigere.

De basale betingelser
For at kunne søge fonden, skal du have været medlem af HK/Privat i mindst et halvt år og stå registreret som freelancer i HK/Privats medlemssystem. Hvordan du tjekker det, og mange andre detaljer kan du læse om her.

Derudover skal du på tro og love angive, at du har omsat for minimum 50.000 kr. som freelancer inden for det seneste år. Fonden foretager stikprøvekontroller ved at bede om dokumentation i form af seneste årsregnskab - eller fakturaer, hvis du er nystartet.

Du kan søge støtte til kursusafgift, transport og fortæring, men ikke tabt arbejdsfortjeneste. Når du har fået bevilget støtte fra fonden, skal du selv tilmelde dig og lægge ud. Du skal gemme kvitteringer og fakturaer. Når du har færdiggjort det kursus/det modul, du har fået bevilget støtte til, indsender du denne dokumentation.

Alt det kan du læse om på fondens hjemmeside.