dtu

Hele DTU mærker presset fra de løbende besparelser, der fører til den ene fyringsrunde efter den anden.

Den lille ø Lindholm i Stege Bugt er i den seneste tid blevet kendt for mange danskere som hjemsted for et muligt nyt udrejsecenter. Samtidig trækker øens fortid som forsøgscenter nu skygger over flere myndigheder.

Statsrevisorerne kritiserer en række forhold omkring flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) til Københavns Universitet (KU) og Statens Serum Institut (SSI).

DTU har, siden universitetsreformen i 2007, drevet forsøgsstaldene på øen Lindholm i Stege Bugt. Men universitet ønskede at flytte dem til Lyngby, fordi de var så dyre at drive, at der år efter år blev akkumuleret et større tab. Det skriver fagbladet Ingeniøren.

Esben Lunde Larsen ville have universitetsopgaver i udbud

Derfor fik DTU i 2012 bevilget penge fra Folketinget til at bygge nye bygninger på universitetets campus i Lyngby. Men undervejs opstod der uenighed om prisen for opgaven mellem DTU og Fødevarestyrelsen, og daværende miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen valgte at sende opgaven i udbud.

Opgaven med at kunne forske i og analysere smitsomme sygdomme hos høns, svin, kvæg og andre dyr endte efter udbuddet hos Københavns Universitet, som slog sig sammen med Statens Serum Institut, hvor der var plads til forbedring i økonomien efter det dyre frasalg af statens vaccinefabrik.

Læs også: I ly af DONG: SSI-salg kostede en milliard

DTU uenig i Rigsrevisionens kritik

Men da flytningen blev besluttet, var DTU allerede godt i gang med at bygge nye stald- og forsøgsbygninger, og det byggeprojekt har nu kostet 89 spildte millioner. Beslutningen vakte vrede på DTU, hvor ledelsen bestemt ikke er enig i den del af Rigsrevisionens kritik, der peger mod Lyngby.

- Vi mener, at vi er blevet udsat for urimelige vilkår. Fødevarestyrelsen har jo vidst, at vi planlagde efter noget andet i vores bygning, sagde prorektor på DTU Rasmus Larsen sidste år til Ingeniøren.

Derfor havde statsrevisorerne anmodet (Rigsrevisionen, red.) om en vurdering af sagsforløbet og begrundelsen for at flytte veterinærlaboratoriet fra DTU til SSI/KU og de økonomiske konsekvenser heraf.

DTU har ikke kunnet gøre andet end selv at dække de ekstra udgifter, som har været til beredskabet, hvilket prorektor Rasmus Larsen overfor ing.dk kalder "meget utilfredsstillende".

Annette Frøhling er fællestillidsrepræsentant for de administrative HK-ansatte på DTU. Hun fortæller, at universitetets økonomi i år er præget af nedskæringer som følger af de generelle besparelser på uddannelsesområdet. Vi kan virkelig mærke, at omprioriteringsbidraget bider.

- Vi har løbende fyringsrunder på forskellige dele af universitetet og skal desværre sige farvel til mange gode kolleger, siger hun.

Læs mere om flytningen af det veterinære beredskab og fremtiden for den forskningsbaserede myndighedsbetjening på fagbladet Ingeniøren (kan kræve betaling):

DTU efter million-udgift: Hvorfor fortalte ingen, at vores store stalde var unødvendige? og DTU tabte veterinærberedskabet – måske var det også meningen   

Det skriver Rigsrevisionen: Beretning om flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet

 
Statsrevisorerne konstaterer, at
(...) den primære begrundelse for at flytte den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet fra DTU til SSI/KU var af teknisk-administrativ karakter, idet Miljø- og Fødevareministeriet og DTU ikke kunne blive enige om de økonomiske vilkår for opgaven. Uenigheden var en vigtig del af begrundelsen for, at ministeriet i 2016 besluttede at konkurrenceudsætte opgaven, selv om ministeriet ikke var forpligtet til det i henhold til udbudsloven.
Flytningen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening på veterinærområdet har indebåret ekstra udgifter på 22,6 mio. kr. til KU’s/SSI’s opbygning.
Herudover regner DTU med udgifter på op til 89 mio. kr. til lukning af veterinære forskningsfaciliteter og aflysning af byggeri i Lyngby.
Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Miljø- og Fødevareministeriet i forbindelse med konkurrenceudsættelsen ikke har vurderet, hvilken virkning flytningen ville have på det veterinære forskningsmiljø.
DTU er uenig i den en afgørende del af en beretning fra Rigsrevisionen. Universitet mener, at Fødevarestyrelsen skulle have sagt, at et staldbyggeri under projektering i Lyngby var komplet unødvendigt.
 
Statsrevisorerne bemærker også
  •  At Miljø- og Fødevareministeriet ikke har bidraget tilfredsstillende til at afklare de økonomiske rammer for myndighedsbetjeningen på veterinærområdet.
  • At Uddannelses- og Forskningsministeriet ikke har sikret, at de økonomiske retningslinjer for forskningsbaseret myndighedsbetjening er tilstrækkeligt klare for parterne.
  • At DTU ikke har sikret sig klare aftaler om de økonomiske rammer for opgaveløsningen, herunder at DTU har baseret sine planer for at nedbringe underskuddet på veterinærområdet på en forventning om en bevillingsforøgelse, som Miljø- og Fødevareministeriet ikke havde givet tilsagn om.
  • At Miljø- og Forskningsministeriets håndtering af konkurrenceudsættelsen ikke har været helt tilfredsstillende.
  • At konkurrenceudsættelsen har medført, at DTU Veterinærinstituttet bliver lukket i 2020. Endvidere vil KU basere en del af den veterinære myndighedsbetjening på en aftale med et laboratorie i udlandet.
  • At der bliver behov for at genopbygge det veterinære forskningsmiljø. Ud af DTU’s 288 medarbejdere på veterinærområdet primo 2018 er kun 27 planlagt overført til SSI/KU, som regner med at ansætte 58 medarbejdere i forbindelse med overtagelsen af opgaven.

Læs hele beretningen (Linket er udløbet pr 15/1 2021)