- Det har været et turbulent år i Staten, og det har det været hvert år de sidste mange år, indledte Annette Godsvig Laursen den mundtlige beretning. Hun kom ind på OK18 og på udflytningerne og de nedskæringer, der kom samtidig. Den skriftlige beretning (læs den her) giver grundig dækning af året, der gik, så Annette brugte det meste af den mundtlige på at se fremad. Hun sagde om digitaliseringen:

- Hvis vi har øjnene åbne overfor de nye opgaver, der opstår i kølvandet på automatiseringen... så vil der opstå spændende opgaver, og dem skal vi være parate til at tage, for det er vores faggrupper, der skal have dem, sagde hun som afsæt i et afsnit om karriere og kompetenceudvikling. 

Formanden kom også med sin faste påmindelse om, at hun og de faglige konsulenter altid gerne kommer ud på arbejdspladserne. "Ring eller smid en mail" sagde hun. Beretningen sluttede med en opfordring til at passe på sig selv og hinanden og forsøge at undgå at blive ramt af stress i en stadig hurtigere hverdag. 

Fredelig stemning

Der var ikke de store bølger på generalforsamlingen, beretningen blev vedtaget uden debat, og der var ingen indkomne forslag. Valgdelen var lige så hurtig med fredsvalg over hele linjen, og alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter blev valgt med akklamation

Dorte Bonde, Mai-Britt Henriksen og Kim Hartwich blev valgt for to år, mens Kristina Fisker Stougaard blev valgt for et år. De to sidste havde valgt at bytte plads på opstillingslisten inden afstemningen, så Kim Hartwich fik den lange periode, som Kristina Fisker Stougaard oprindeligt stillede op til.

Før generalforsamlingen var der ingen suppleanter, men nu er der to, begge valgt for to år. Det blev Sigrid Karen Holm fra Færdselsstyrelsen som førstesuppleant og Martin Lorange fra Energistyrelsen som andensuppleant. 

Trylleri og eftertanke

Inden generalforsamlingen begyndte, havde tryllekunstneren Jesper Grønkjær holdt foredrag om sin rejse til det lukkede Nordkorea. Han gav en lejlighedsvis munter men samtidig meget tankevækkende beretning om landet og dets befolkning.


Se hele Annette Godsvig Laursens mundtlige beretning i videolinket nedenfor. Og under det ligger en række stemningsbilleder fra generalforsamlingen.