Ændringerne har til formål: 

  • At præcisere at Klagenævnet også behandler klager over sagsbehandling og rådgivning i HK A-kasse (dog ikke klager over HKA’s afgørelser).
  • at præcisere at medlemmerne af Klagenævnet skal være erhvervsaktive.
  • at effektivisere sagsgangen for at sikre en hurtigere sagsbehandling på som udgangspunkt 3 måneder.
  • at præcisere at Klagenævnsformanden efter en konkret vurdering kan optage sager til behandling.
  • at sikre at Klagenævnsmedlemmer får en mere aktiv rolle ved behandling af de enkelte klager.

De vigtigste ændringer i de tilrettede retningslinjer er:

  1. at klagenævnsmedlemmerne får en mere aktiv rolle ved behandlingen af de enkelte klager, da der nu er klagenævnsmedlemmer med til behandlingen af alle sager.
  2. at der nu som udgangspunkt kun er mulighed for parterne til at afgive to indlæg til en klagesag (Klagenævnsformanden har undtagelsesvis mulighed for at anmode om yderligere indlæg fra parterne), og
  3. at medlemmerne af Klagenævnet nu skal være erhvervsaktive. Klagenævnet er dermed bragt i overensstemmelse med de øvrige nævn og råd, hvor HK har repræsentanter.

Konsekvenserne af de nye retningslinjer er:

  • at der udformes en ny procesbeskrivelse for sagsbehandlingen i Klagenævnet.
  • at sagsbehandlingstiden for klagesagerne nedbringes.

Det forventes, at klagenævnsmøderne hovedsageligt vil kunne afholdes som telefonmøder.

Læs retningslinjerne her