Når Per Robert Nedergaard Nielsen om kort tid stiller op til posten som formand i SAMDATA\HK, er det uden sammenligning den mest erfarne af bestyrelsesmedlemmerne, der stiller op.

”Jeg tror, jeg startede som tillidsmand tilbage omkring 1980-81,” fortæller Per Robert Nedergaard Nielsen, der har holdt ved lige siden med kun en enkelt kort pause.

Han begyndte som tillids- og arbejdsmiljørepræsentant på det der i dag hedder CDK Global i Vejle og blev senere bestyrelsesmedlem SAMDATA\HK’s bestyrelse. Derudover er det blevet til flere poster i sektorbestyrelser og brancheorganisationer i HK-systemet.

De mange år betyder også, at han har været med til at forhandle overenskomster af flere omgange med Dansk Erhverv på den anden side af bordet. Det har givet et indblik i den stigende betydning som IT-faget har fået, også når det kommer til overenskomster.

”Da vi startede i sen-firserne, var IT-området blot et tillægsprotokollat på de andre overenskomster. Nu er det en selvstændig overenskomst, så noget fremskridt er der da sket,” mener Per Robert Nedergaard Nielsen.

Helt tilfreds er han dog ikke.

”Vi må erkende, at IT-overenskomsten stadig kommer i anden række og, at de overenskomster, der forhandles først sætter tonen for, hvad der er muligt at forhandle hjem. Men i det mindste forhandler vi nu en selvstændig overenskomst for IT-området.”

Særligt et element i overenskomsterne ærgrer ham. Han mener, at reglerne om ”Funktionsløn” gør det alt for nemt at presse medarbejderne, så de næsten altid skal arbejde over uden at få ekstra for indsatsen.

”Vi skulle aldrig være gået med til den del af overenskomsten,” vurderer han i dag.

Per Robert Nedergaard Nielsen

Prosa-samarbejde bliver vigtigt


Ellers regner Per Robert Nedergaard Nielsen med, at der i de næste par år skal fokuseres lidt på den interne organisering.
Efter fusionen mellem LO og FTF er SAMDATA\HK nu i samme hovedorganisation som Prosa. Det gør det oplagt at undersøge, hvilke muligheder der er for at de to IT-fagforeninger kan arbejde tættere sammen.

”Efteruddannelse og overenskomster er oplagte områder, hvor vi kunne arbejde sammen. På sigt kunne man også forestille sig en fusion mellem de to organisationer, men om det skal være inden for- eller uden for HK, er svært at sige.”

Ud over samarbejdet med Prosa, er det også på tale evt. at ændre organiseringen af HK Privat.

”Det er måske blot en intern justering i HK, men det er vigtigt, at der er nogen, der repræsentere IT-folkene i den proces,” understreger Per Robert Nedergaard Nielsen.

 

IT-politisk fokus fortsætter

I de seneste par år har bestyrelsen arbejdet meget stramt ud fra en fælles IT-politik med 6 hovedpunkter; blandt andet ”Flere kvinder i IT” og ”Efter/videreuddannelse.” Han synes især, at SAMDATA\HK har haft succes med efteruddannelse, hvor det er lykkedes at få erhvervsakademierne til at oprette nye uddannelser inden for IT-sikkerhed og RPA (Robotic Process Automation). Samtidigt har SAMDATA\HK omlagt egne kurser, så de nu kan tages online. Det arbejde har Per Robert Nedergaard Nielsen tænkt sig skal fortsætte.

”Til delegeretmødet kommer vi med oplæg til en ny strategi, hvor der nok er nogle punkter, der skal udskiftes med andre. Vi har haft en del fokus på børn og IT og arrangerede også en konference om emnet. Men spørgsmålet er, hvor meget længere vi kan komme. Måske er det fint, at andre tager stafetten herfra.”

Han peger på andre områder, hvor der stadig er meget at gøre, for eksempel freelancere, som nemt havner i en udsat position, hvor der ikke er plads til efteruddannelse og pensionsopsparing. Problemet rammer ikke kun IT-branchen, men mange forskellige fagområder.

”Der er dukket en del platformstjenester op (hvor der udbydes opgaver, red), men det kommer meget ofte kun til at handle om pris, og ikke om den kvalitet freelanceren kan levere. Dermed bliver det et kapløb mod bunden.”

”Jeg brænder også for, at vi skal blive bedre til at supportere og hjælpe arbejdsmiljørepræsentanter. De har været lidt forsømt, og vi har ikke ydet det bedste. Det vil jeg gerne have lidt højere på dagsordenen, hvis jeg bliver valgt,” siger Per Robert Nedergaard Nielsen.

 

Om Per Robert Nedergaard Nielsen

Arbejde: Per Robert Nedergaard Nielsen arbejder som intern IT-supporter i CDK Global. Her har han ansvaret for opsætning af PC’ere, laptops og telefonsystemer for virksomhedens afdelinger i hele Norden.

Tillidsposter: Han har været tillids- og arbejdsmiljørepræsentant i CDK Global (Danmark) i ca. 37 år.  Derudover sidder han i HK Privats sektorbestyrelse i Sydjylland og er næstformand i branchesektionen IT, Medier- og Kommunikation. Han sidder i HK Privats arbejdsmiljøudvalg og endeligt er han fungerende formand for SAMDATA\HK.

Privat: Per er gift og bor i Odense. Hans særlige fritidsinteresse er amerikansk fodbold, og en gang om året tager han til USA for at se sit favorithold spille.

Gitte Korsgaard ANDREASEN

Gitte stiller også op til formandsposten i SAMDATA\HK.