Hvis de kommunale borgerservices e.l. får henvendelser fra borgere, der kæmper med boligstøtten, er der en god forklaring på det.

Udbetaling Danmark (UDK) har gennem nogen tid kæmpet med at overholde sagsbehandlingstider og klagefrister på boligstøtte, men især efterreguleringen har haltet.

Efter planen skulle service og sagsbehandling være tilbage på de rette skinner maj 2019, var beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) blevet lovet af bestyrelsen i UDK.

I en massiv genopretningsplan ville området nemlig blive tilført flere resurser, visiteringen styrket og arbejdsgangene optimeret.

Tidsplanen ser ud til at skride

UDK oplyser, at forudsætningerne for at nedbringe sagsbehandlingstiden i klagesager ikke holder. Der modtages flere boligstøtteklager, men det vurderes, at tilgangen til boligstøtteklager ikke alene kan skyldes implementering og driftsmodning af det nye boligstøttesystem. 

Derfor er UDK nu gået i gang med at undersøge mulige årsager til stigningen i antallet af klager over boligstøtte.

Den redegørelse vil ministeren have på sit skrivebord senest 25. marts.

Brevet til UDK slutter af med en decideret irettesættelse:

- Jeg finder det utilfredsstillende, at jeres plan ikke gør det muligt at genoprette sagsbehandlingstiden hurtigt, og i særdeleshed at I nu forventer, at det bliver senere end maj 2019. Reglerne indeholder ikke en dispensationsmulighed, og det kan derfor ikke vente med at overholde sagsbehandlingstiden i klagesager.