Mon ikke de fleste har brug for en kort pause til at trække vejret efter en eksamen, før de kaster sig over lærerbøgerne på det næste fag? Specielt når man samtidig skal passe sit normale fuldtidsjob og familien ved siden af.

Så heldig er John Nielsen bare ikke.

 

Efter snart 18 år som IT-supporter ved Sønderborg Kommune, er han gået i gang med efteruddannelse, en akademiuddannelse i Informationsteknologi. Og knap var han færdig med den sidste eksamen, da han fik beskeden at ville han have det næste modul, avanceret programmering, kunne han begynde nu. I Aarhus. Knap to timers kørsel væk.

”Der ligger jo mange timer, både i kørsel, undervisning og forberedelse,” siger John Nielsen.

Da han gik til sin chef, Bo Mathiasen, IT-chef ved Sønderborg Kommune, med sit dilemma var svaret:

”Selvfølgelig har du min opbakning. Men inden du bestemmer dig, går du hjem, snakker det igennem med din bedre halvdel og sover på det i weekenden. Så snakker vi om det i næste uge,” fortæller Bo Mathiasen.

Og John Nielsens kæreste var ikke begejstret. Ikke alene bruger han meget af fritiden på at læse, han skulle også bruge mange timer på transport mellem Aarhus og Sønderborg. Alligevel fik han opbakning derhjemme til at tage det næste modul på uddannelsen.

 

Gør noget for dig selv

Denne situation er ikke usædvanlig for IT-medarbejdere ved kommunen, understreger IT-chefen. Ikke alene skal hans ansatte køre meget langt for at få den relevante efteruddannelse. De risikerer også, at moduler bliver aflyst eller annonceret med meget kort varsel.

Henrik Sohl nikker. Ikke alene har han selv prøvet det på egen krop og kalender, da også han for et par år siden tog efteruddannelse. Og som tillidsrepræsentant i IT-afdelingen har han også set flere kolleger komme ud i samme situation, hvor det er svært at forene arbejde og familie med efteruddannelsen. Og som medlem af SAMDATA’s bestyrelse bruger han derfor mange kræfter på at gøre opmærksom på disse hindringer for, at hans kolleger som John Nielsen kan tage efteruddannelse.

SAMDATA Magasinet har været i Sønderborg for at møde Henrik Sohl, John Nielsen og Bo Mathiasen for at høre om de udfordringer, der er forbundet med at tage efteruddannelse, når der er langt til de store byer.

Som chef er Bo Mathiasen helt på line med Henrik Sohl. Bo Mathiasen forsøger ofte at få sine medarbejdere til at tage efteruddannelse. Han understreger flere gange under interviewet, at efteruddannelse er ”sindssygt vigtigt” for at holde kompetencerne ved lige – og særligt for IT-folk, der arbejder med teknologier, som hele tiden flytter sig meget hurtigt. Man risikerer hurtigt, at ens uddannelse er forældet.

”Som medarbejder er man nødt til at gøre noget for sig selv. Det er klogt hele tiden at bygge videre på sit faglige fundament. Og akademiuddannelserne er gode til det formål. Det er bare svært at få det praktiske til at hænge sammen,” siger han.

Henrik Sohl nikker:

”Det kan da godt være, at man på erhvervsakademiet her i Sønderborg (Erhvervsakademi Sydvest, red.) kunne tilbyde den efteruddannelse, men de udbyder det reelt ikke, hverken akademiuddannelsen i informationsteknologi eller diplomuddannelser.”

Reelt er der nemlig store sorte pletter på Danmarkskortet hvor det reelt ikke er mulig at få en IT-efteruddannelse på erhvervsakademierne.

Det betyder så, at medarbejderne er nødt til at bruge en masse tid på transport for at komme på efteruddannelse. Selv har John Nielsen kørt til Odense og Aarhus for at kunne tage de nødvendige moduler på sin efteruddannelse.

”Havde vi små børn, var jeg ikke begyndt på efteruddannelse,” siger han.

 

Ikke et problem

Hvis uddannelsen kunne foregå i det sønderjyske, fx. på Erhvervsakademi Sydvests adresse i Sønderborg, tror Bo Mathiasen, at han i stedet for bare at have John Nielsen på efteruddannelse kunne have hele fem medarbejdere afsted.

”Én her i afdelingen siger, at han simpelthen ikke kan overskue at rive så meget tid ud af kalenderen en gang om ugen. Han har børn i skolealderen. Men skulle han gå i skole tre timer her i Sønderborg, tror jeg ikke, at det ville være et problem for ham. Og det gælder flere af mine medarbejdere,” siger Bo Mathiasen.

En anden mulighed er fx. at tage flyet fra Sønderborg til København for at tage efteruddannelsen på erhvervsakademiet CPH Business. Og det er ikke umuligt at få til at hænge sammen, understreger Henrik Sohl. Men der er et men.

”Det er dyrt at tage til København for kun at have tre timers undervisning. Så skal du hjem igen. En anden dag er der måske et par timer, man skal bruge på en studiegruppe. Det er alt for fragmenteret. Kunne man i stedet tage derover for at få undervisning en hel dag, så ville det være til at have med at gøre for de studerende her fra Sønderborg og resten af Sønderjylland,” siger Henrik Sohl.

Bo Mathiasen supplerer:

”For mig er det ikke et kardinalpunkt, at det skal foregå om aftenen. Det kan sagtens være en enkelt dag, der tages ud til det. Bare at det er til at planlægge, så det passer ind i det almindelige arbejde.”

Henrik Sohl (th). bestyrelsesmedlem i SAMDATA\HK og tillidsrepræsentant i Sønderborg Kommunes iT-afdeling, peger på, at man ofte må søge til København, Odense eller Aarhus for at kunne få en relevant efteruddannelse som IT-medarbejder. Den ekstra transporttid afholder mange kolleger fra at søge efteruddannelse, selv om de har ledelsens opbakning. Både hans kollega, John Nielsen, og hans chef Bo Mathiasen (tv) er enige i dette.

 

Nej til onlineundervisning

Umiddelbart skulle man tro, at det så i stedet for at køre til Aarhus, Odense eller København ville være tillokkende for John Nielsen at tage sin efteruddannelse helt eller delvist online. Men nej, lyder svaret.

”Man kommer til at mangle den sparring, som man nemt kan have brug for. Man går glip af de relationer og interaktionen i klassen, som jo også er meget vigtig for at kunne tilegne sig stoffet,” siger John Nielsen.

Han foretrækker den umiddelbarhed, der ligger i at være fysisk til stede i samme lokale som hans underviser. Og det koster så i transporttid frem og tilbage mellem Sønderborg og de større byer, hvor erhvervsakademierne reelt tilbyder de fagmoduler, der skal til for, at John Nielsen kan tage akademiuddannelsen i informationsteknologi.

Spørger man hans chef er uddannelsen trods dette umagen værd.

”Det er virkeligt nogle gode, relevante moduler, der giver mega god mening på en arbejdsplads som vores.”

 

Erhvervsakademi Sydvest: Vi har prøvet uden held

Det nærmeste erhvervsakademi i det sønderjyske, er Erhvervsakademi Sydvest, der udover Esbjerg også har en adresse i Sønderborg. Og SAMDATA Magasinet spurgte, hvorfor Erhvervsakademi Sydvest ikke udbyder akademiuddannelsen i informationsteknologi eller andre IT-efteruddannelser i det sønderjyske:

”Vi har uden held prøvet at udbyde efteruddannelser som akademiuddannelsen i informationsteknologi og diplomuddannelserne. Vores erfaring er desværre, at det er meget svært at samle et hold i både Esbjerg og Sønderborg som det er lige nu.

Hvis de store arbejdspladser som f.eks. Danfoss eller Sønderborg Kommune kunne stille med de første fem eller 10 medarbejdere til en efteruddannelse, ville vi have et grundlag for at oprette et hold. Sætter vi en annonce i avisen, får vi en eller to tilmeldinger. Og det er for lidt. Så må vi aflyse, og det skaber utilfredshed,” siger Jørgen Nørgaard Clement, efteruddannelseschef på Erhvervsakademi Sydvest.

I stedet henviser han til SmartLearning, erhvervsakademiernes onlineundervisning:

”Her kan man samle selv små hold, hvor undervisningen foregår digitalt. Og der er mulighed for at stille spørgsmål til lærerne over chat.”

Jørgen Nørgaard Clement tilføjer, at Erhvervsakademi Sydvest har hold, der er i gang med diplomuddannelsen i softwareudvikling. I foråret 2019 vil erhvervsakademiet gennemføre det tredjevalg på uddannelsen. Han understreger, at erhvervsakademiet på baggrund af denne artikel i magasinet vil tage kontakt til Sønderborg Kommune.

 

\ AKADEMIUDDANNELSEN I INFORMATIONSTEKNOLOGI 

Denne efteruddannelse foregår på et af landets erhvervsakademier. Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, hvorefter man kan vælge mellem to uddannelsesretninger, drift eller udvikling. Samlet udgør uddannelsesforløbet 60 ECTS-point, og man kan bruge op til tre år på at tage den på deltid. 
I princippet skulle man kunne tage denne uddannelse på et af landets erhvervsakademier, men i praksis er det ikke tilfældet. 
Kilde: Uddannelsesguiden

\SÅDAN GØR MAN DET NEMMERE FOR MEDARBEJDERE, DER VIL PÅ EFTERUDDANNELSE


Henrik Sohl, Bo Mathiasen og John Nielsen fra Sønderborg Kommune giver deres bud på, hvad der ville gøre det nemmere for IT-medarbejdere at tage efteruddannelse: 


\ Sørg for at skabe et overblik over de udbudte uddannelser og modulerne på landsplan, så både medarbejder og arbejdsgiver har mulighed for at planlægge hverdagen. 

\ Gør det muligt for medarbejdere, der vil på efteruddannelse at finde sammen, så de samlet kan henvende sig erhvervsakademierne. Det sikrer, at der er tilstrækkeligt med studerende på et hold.