Det er et af de uforklarlige paradokser i IT-branchen: Selv om IT-folk konstant bør holde sig skarpe og blive klogere, er der netop ikke et ret stort udbud af efteruddannelse på IT-området på erhvervsakademierne. Erhvervsakademierne oplever på deres side, at de ikke får tilmeldinger nok, når de udbyder nye kurser.

”Det flagrer rundt i systemet, og der findes ikke et forum, hvor man fokuserer på det her problem,” siger Jeppe Engell, der er daglig leder af SAMDATA\HK sekretariatet.

Arbejdsgivere, fagbevægelse og erhvervsakademierne bør mødes i et nyt forum, hvor man sørger for at koordinere meget tættere mellem de behov der er og de kurser, der bliver udbudt, mener Jeppe Engell, der er daglig leder af SAMDATA\HK-sekretariatet.

 

Spredt IT-branche

SAMDATA\HK reklamerer jævnligt for akademiernes nye kurser og hjælper gerne med at finde egnede lærerkræfter, men det ender nemt med at blive enkeltstående projekter, som ikke løser problemet permanent påpeger han.

Han peger også på, at IT-branchen er spredt ud over Danske Erhverv og Dansk Industri og ikke taler med samlet stemme. Samtidigt har de nuværende uddannelsesudvalg på erhvervsakademierne ikke fokus nok på efteruddannelse, mener han.

”Vi overser også, at det offentlige har nogle meget store IT-arbejdspladser, som vi aldrig ser repræsenteret i de her fora,” siger Jeppe Engell.

Han foreslår derfor, at man starter forfra, og opretter et forum hvor erhvervsliv, fagforeninger og erhvervsakademierne mødes fast. Her bør de ikke blot afstemme behovene for efteruddannelse, men også sørge for, at medarbejderne reelt kommer afsted på kurserne.

 

Rektorer: Må være gensidigt forpligtigende

Niels Egelund, der er formand for rektorkollegiet hos Danske Erhvervsakademier er positiv over for oplægget fra SAMDATA\HK.

”Hvis man sammenligner med Finansbranchen, (der omfatter banker, forsikringsselskaber og ejendomsmæglere, red.) så har den været langt mere samlet og struktureret i sit arbejde med uddannelse end IT-branchen. Derfor har de også fået et forholdsvist stort aftryk på, hvordan uddannelserne er opbygget.”

Han er enig i, at de nuværende fora ikke fungerer optimalt. Uddannelsesudvalgene ude i landet har kun fokus på de enkelte akademier, mens et fælles udviklingsråd med repræsentanter fra arbejdsmarkedet ikke kan komme helt ned i de enkelte branchers særlige udfordringer. Derfor kommer der ikke konkrete tiltag.

”Vi ved, at vi både har mangel på IT-folk og arbejdsløse IT-folk på én gang. Vi ved, at når vi udbyder IT-kurser, får vi ikke tilmeldinger nok. Men vi ved ikke, om uddannelserne er for korte eller kvaliteten for dårlig eller om det ikke når ud til virksomhederne. Det problem skal vi have løst,” slår Niels Egelund fast.