”Det er på ingen måde i orden”, lyder det fra HK Kommunal. Og at kommunalt ansatte må lægge øre til lidt af hvert, når det kommer til ytringer fra vrede og frustrerede borgere, er ingen hemmelighed. Men at hele 20 procent af HK Kommunals fællestillidsrepræsentanter beretter om, at medlemmer det seneste år har været hængt ud med navns nævnelse på sociale medier, kommer alligevel bag på næstformand i HK Kommunal Mads Samsing.

- Det er slet ikke i orden. Det gør mig vred, for selvom man er offentligt ansat, er der altså grænser for, hvor meget man skal tåle. Der er brug for meget mere opmærksom- hed om lige præcis den problemstilling, for det er et stadig mere udbredt problem, siger Mads Samsing.

Hele 88 procent af de tillidsvalgte kan fortælle om, at deres kommuner har retningslinjer for at forebygge og håndtere vold, trusler og chikane. Men det er kun halvdelen, der tilkendegiver, at retningslinjerne rent faktisk beskriver ledelsens opgave, hvis en medarbejder bliver udsat for ud- hængning på et socialt medie eller andre steder i det offentlige rum. Det er meget problematisk, mener Mads Samsing.

- Når man bliver udsat for chikane, bliver hængt ud på sociale medier eller andet – så er det vildt vigtigt, at der bliver taget hånd om medarbejderen, så vedkommende ikke står alene med det.

 

VIGTIGT MED NEDSKREVNE RETNINGSLINJER

Der skal simpelthen være nogle nedskrevne retningslinjer, der beskriver, hvordan ledelsen skal håndtere det. Ellers risikerer man, at det bliver tacklet forskelligt fra leder til leder, og sådan skal det ikke være. Medarbejderen må aldrig stå alene med det, slår han fast.

I december 2016 indførte regeringen den såkaldte ”respektpakke”, hvis formål er at styrke respekten for offentligt ansatte. Og i januar i år blev straffen hævet med en tredjedel. Det betyder, at en person, der tidligere fik 30 dages fængsel, nu vil få 40 dages fængsel i stedet. I oktober sid- ste år fik en borger otte dagbøder for chikane af tre sagsbehandlere fra et jobcenter i København.
HK Kommunals næstformand mener, at vi stadig har til gode at se, hvor grænserne egentlig går juridisk.

- Med dommen fra oktober sidste år, blev der i hvert fald trukket en streg i sandet. Og jeg vil opfordre alle arbejdsgivere til at politianmelde chi- kane og trusler. Jeg synes ikke, at det er op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, hvornår det er ”slemt nok”. Det må anklagemyndigheden gøre. Og når det så er sagt, skal arbejdsgiveren - uanset hvordan anklagemyndigheden vurderer sagen – sørge for, at medarbejderen bliver taget alvor- ligt. Hun må ikke stå alene med alle sine tanker, siger Mads Samsing.

 

Læs fokus om Digital chikane fra Kommunalbladet nr. 2 2019