HK Stat Nordjyllands bestyrelse 2019

Mandag den 18. marts var en broget skare forsamlet i Aalborg Kongres- og Kulturcenter: Medarbejdere fra politiet, uddannelsessteder, naturmyndigheder, forsvaret og retssystemet – blandt andre.

Men trods skarens brogede sammensætning havde den én vigtig ting til fælles: Alle arbejder i staten og er medlemmer af HK Stat Nordjylland.

De 200 deltagere, heraf 173 stemmeberettigede, deltog i sektorens nordjyske generalforsamling, hvor formand Jonna Vestergaard lagde ud med sin mundtlige beretning. Hun talte om sidste forårs overenskomstforhandlinger, som viste, at sammenhold gør stærk, og Jonna Vestergaard lovede støtte til de privatansatte, som lige straks går i gang med at forberede deres overenskomstfornyelse i 2020.

Formanden sagde også, at hun håber på et regeringsskifte ved det kommende folketingsvalg i Danmark, og at en ny regering forhåbentlig afskaffer den forhadte to procents-besparelse på alle statens arbejdspladser, fordi den hvert år skærer kæmpestore lunser af budgetterne.

Jonna Vestergaard benyttede lejligheden til at takke alle TR’er og AMR’er for det store arbejde, de udfører i det daglige, og det udløste en klapsalve midt i beretningen. Formanden glædede sig også over, at HK Stat Nordjylland sidste år voksede med 175 medlemmer.

Det er blandt andet på grund af de nye statslige arbejdspladser, der er oprettet i landsdelen. Jonna Vestergaard fortalte, at arbejdet med at få HK’ere ind i jobbene fortsætter i 2019, og allerede onsdag den 10. april kl. 16-20 afholder HK et nyt møde – for alle medlemmer – om job i staten. Det er i Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

 

HK Stat Nordjyllands generalforsamling 2019

Det grænseløse arbejde greb formanden

Jonna Vestergaard kom desuden ind på det grænseløse arbejde, som også greb hende selv på et tidspunkt. Hun skrev og besvarede mails på de mest umulige tidspunkter. Formanden fortalte, at hun selv arbejder med at ændre adfærd, og opfordrede forsamlingen til at sætte grænser for det grænseløse arbejde. Ellers invaderer arbejdet hele livet, og ”vi skal jo kun være på arbejdspladsen 1/3 af livet”, som formanden sagde.

Debatten om beretningen var meget kort. Et enkelt medlem, Gitte Vall, beklagede sig over, at statsansattes løn er ”pinligt lav”, også efter overenskomstfornyelsen. Hun opfordrede til, at HK gør noget mere ved problemet, og det lovede både Jonna Vestergaard og senere også sektorformand Rita Bundgaard, der var gæstetaler.

Jonna Vestergaards beretning blev vedtaget med klapsalver, og ingen stemte imod.

Gæstetaler var også Marianne Vind, næstformand i HK Privat forbundssektoren og kandidat ved valget til Europa-Parlamentet den 26. maj 2019. Efter spisningen var der underholdning, og her kaldte erhvervspsykolog Gunnar Ørskov det gode grin frem med foredraget om, hvorfor det er bedre at dø af grin end af stress.

 

Valgene på HK Stats nordjyske generalforsamling gik således – se gruppebilledet.

 
På valg var næstformand Nanna Sahl (t.v.), og hun blev genvalgt. Den øvrige bestyrelse er Jesper Christensen (bagerst t.v. nyvalgt), Gitte Fuglsang Nyquist (genvalgt), Corina Busk Gregersen (ikke på valg), Ann Dyreborg Reichstein (nyvalgt 1.suppleant), formand Jonna Vestergaard (ikke på valg), Dina Henningsen Svenningsen (genvalgt), Helle Kjær (ikke på valg), Camilla Dahlsen (nyvalgt 3.suppleant), Liselotte Blicher Petersen (genvalgt), Tina Bloch (genvalgt 2.suppleant) og Kim Foldager (ikke på valg).