Der ser ud til at være en sammenhæng mellem organisationsændringer på arbejdspladsen og efterfølgende udskrivelse af psykofarmaka til medarbejdere.

Det har længe været uklart, hvad organisationsændringer på arbejdspladsen betyder for medarbejdernes mentale helbred.

Det har Stressforskningscentret nu undersøgt - nemlig, hvilken påvirkning organisationsændringer har på udskrivelse af psykofarmaka mod søvnproblemer og affektive lidelser, såsom angst og depression.

Og organisationsændringer skal her forstås som sammenlægninger, opsplitninger, fysisk flytning, lederskift og fyringsrunder.

Lederskift medfører mest medicin

De negative følger viser sig især efter cirka et halvt år.

Her viser tallene, at forbruget af psykofarmaka stiger med mellem 20 og 40 procent. Lavest hvis der er tale om sammenlægninger, besparelser og afskedigelser, mens lederskift udløser den klart største stigning i et efterfølgende medicinforbrug. 

Der var i øvrigt ingen forskel mellem mænd og kvinder.

Undersøgelsen er foretaget blandt 15.000 ansatte på knap 1.300 vidt forskellige arbejdspladser under Region Hovedstaden, hvor spørgeskema til ledere om organisationen er blevet kørt sammen med tal fra Lægemiddelstatistikregistret for udskrivelse af medicin til de ansatte.