HK Privat Nordjyllands nyvalgte bestyrelse fra marts 2019. Se navnene i faktaboksen.

HK Privat Nordjyllands nye bestyrelse, marts 2019. Se navnene i faktaboksen

 

HK Privat Nordjylland har haft et travlt år med mange udadvendte aktiviteter, og det afspejlede sig også i formand Kirsten Estrup Madsen beretning til generalforsamlingen.

 

Hun stod på talerstolen foran en velbesøgt generalforsamling tirsdag aften, den 19. marts, hvor 203 stemmeberettigede samt et større antal gæster havde fundet vej til Aalborg Kongres- og Kulturcenter.

 

I bestyrelsens beretning fortalte Kirsten Estrup Madsen blandt andet om sine forventninger til en kommende regering efter folketingsvalget, forhåbentlig mere lønmodtagervenlig, som hun sagde:

”Vi har brug for meget bedre værn mod løndumping og udhuling af arbejdsforhold på både det private og offentlige område. Vi har brug for en effektiv indsats mod stress og nedslidning på arbejdspladserne. Desuden bør vi her i Danmark bekæmpe uligheden, som på nogle områder har fået lov at vokse sig for stor. Vi risikerer at få ”working poor” i Danmark, som man har set i andre europæiske lande og i USA”, lød det fra formanden.

 

"Nej til oldemor og oldefar på arbejdsmarkedet", sagde formand Kirsten Estrup Madsen ved HK Privat Nordjyllands generalforsamling.

"Nej til oldemor og oldefar på arbejdsmarkedet", sagde formand Kirsten Estrup Madsen ved HK Privat Nordjyllands generalforsamling.

 

Kirsten Estrup Madsen slog også fast, at hun er imod, at pensionsalderen sættes op til 77 et halvt år i fremtiden, hvis den fortsat stiger automatisk i takt med levealderen. ”Nej til oldemor og oldefar på arbejdsmarkedet”, som hun sagde.

  

Ifølge Kirsten Estrup Madsen forsømmer alt for mange HK-medlemmer at holde sig til, når det gælder efteruddannelse – også selv om den kan fås gratis via diverse fonde. ”Derfor – overvej nu en ekstra gang at tage på efteruddannelse”, sagde formanden, som understregede, at HK Nordjyllands karrierevejleder kan hjælpe med at guide den enkelte.

 

"Vi er blandt de lavest lønnede - det er vigtigt, at vi får noget ved ok-forhandlingerne"

 Overenskomstfornyelsen i 2020 er allerede under forberedelse. Sektoren skyder en stor kampagne i gang den 1. maj, og de to første uger i maj tager HK Privat i Nordjylland fat på at samle ønsker ind fra medlemmerne.

 

Og formanden fik hurtigt et bud fra salen:

 

I debatten om beretningen efterlyste medlem Bonnie Blirup en stærkere indsats for lønforhøjelser.  ”Jeg arbejder på en tandklinik, og det er vigtigt, at vi får noget ved overenskomstforhandlingerne. Kig på de lavest lønnede – der er vi desværre iblandt”, sagde Bonnie Blirup.

 

Derefter kom bestyrelsens beretningen til afstemning. Forsamlingen godkendte den med klapsalver og ingen stemmer imod.

 

HK Danmarks næstformand Martin Rasmussen, som også havde en delt dirigentrolle, gik på talerstolen og roste det store fremmøde. Han talte derudover om arbejdsmiljø, som fylder mere og mere i forbundets arbejde – også det psykiske. Hvert tredje medlem, der i dag kontakter HK, gør det på grund af problemer med arbejdsmiljøet.

 

Sektorformand i HK Privat, Simon Tøgern, varmede i en kort tale op til næste års overenskomstforhandlinger på det private område og fortalte om de indledende øvelser. HK Privats næstformand, Marianne Vind, fortalte fra talerstolen om vigtigheden af at stemme til valget til Europa-Parlamentet den 26. maj. Hun er selv kandidat for Socialdemokratiet.

 

Til mødet var også et forslag om en medlemsundersøgelse, som blev nedstemt af forsamlingen

 

Efter at generalforsamlingen og spisningen var overstået, underholdt Jan Hellesøe gæsterne med tricks fra manipulatorens verden, og han tog - under grin og latter fra salen - fusen på de modige medlemmer, der dristede sig til at gå op på scenen.

 

HK PRIVAT NORDJYLLANDS NYE BESTYRELSE - se gruppefoto

Fra venstre Pia Degn (ikke på valg), Lone Lundgaard Jacobsen (ikke på valg), Christina Madsen Christiansen (ikke på valg), Nina Heidelbach (ikke på valg), Ina Bergen (ikke på valg), Jorna Bennetsen (ikke på valg), formand Kirsten Estrup Madsen (ikke på valg), Henrik Røn (nyvalgt suppleant), Jens Olof Andersen(genvalgt suppleant) og yderst t.h. Lars Hedelund (ikke på valg). Mette Licht (ikke på foto) gik fra at være suppleant til at være bestyrelsesmedlem.

 

Du kan læse hele formandens beretning her...