Første hold af unge HK'ere i hovedstadsområdet gik i november i gang med en talentuddannelse. Det er første gang den løber af stablen i regi af HK Hovedstaden og på tværs af alle sektorerne. Fire af de 13 deltagere er medlemmer i HK Kommunal Hovedstaden. Hver måned har vi talt med en af deltagerne. Denne - og sidste – gang er det Thao Pham. Uddannelsesforløbet sluttede 9. marts.

På mange arbejdspladser har eleverne deres eget netværk og måske endda en elevklub. Problemet er bare, mener Thao Pham, at eleverne ofte bliver overladt til sig selv, når de er færdige med deres uddannelse. Det vil hun gerne gøre noget ved. Og hvordan man griber det an, var emnet for hendes projekt på talentuddannelsen, som hun netop har afsluttet.

- Min ide er at skabe et netværk for elever og nyansatte, som rækker ud over elevtiden. Netværk er bare så vigtigt. Ikke mindst for os unge. Og der er brug for et mere langtidsholdbart et af slagsen, sådan at der altid vil være et netværk til rådighed for unge elever eller nyansatte, siger Thao og peger på behov både ift. sparring, hjælp til jobsøgning osv.

Noget andet er, at man som nyansat og nyuddannet ofte ikke ved, hvem de skal tage fat i på arbejdspladsen i forskellige sammenhænge, og når de har spørgsmål.

Selv vil Thao nu tage initiativ til at starte sådan et langtidsnetværk på sin egen arbejdsplads, som er Ejendomme og Indkøb under Københavns Kommune. Men hendes kongstanke er, at det skal ekspandere og bredes ud til hele kommunen.

- Det vil være fedt med et netværk, der holder på sigt og kan fungere på tværs af afdelinger. Ikke mindst i min egen kommune, som er en meget stor arbejdsplads, og hvor vi måske slet ikke har fat i størstedelen af eleverne, siger hun.

Endnu et netværk

Med Thaos holdning til vigtigheden af netværk er hun rigtig glad for, at hun og de andre 12 deltagere fra første hold talentuddannede også har besluttet at fortsætte deres bekendtskab via deres eget lille netværk.

- Vi er blevet rigtig gode venner på kryds og tværs. Selvom vi arbejder meget forskellige steder og har mange forskellige funktioner, har vi haft stor glæde af at snakke med hinanden, fordi vi langt hen ad vejen har de samme udfordringer. Og jeg er glad for, at vi alle har lyst til at holde kontakten her efter at uddannelsen er sluttet, siger Thao og forklarer:

- Noget af det jeg havde rigtig svært ved, inden jeg startede på talentuddannelsen, var at deltage i kurser og gå til de mange spændende arrangementer, som HK holder. Jeg var nok lidt bange for at komme alene – lige som de andre var. Så en af de ting, vi vil bruge hinanden til her bagefter er at hjælpes ad med at komme af sted og gøre det sammen.

Thao fortæller, at gruppen også har besluttet at lave et lille festudvalg, så der også bliver plads til at mødes, hygge, lave mad sammen eller noget andet sjovt.

Råb højt om uddannelsen

For Thao har hele talentuddannelsesforløbet været rigtig godt:

- Vi har været vidt omkring på uddannelsen, og jeg kan ikke komme i tanker om noget, der ikke har været godt. Jeg ville ønske, at HK kunne tilbyde sådan et forløb til i princippet alle unge medlemmer, og ikke kun elever. - Min eneste anke i forhold til talentuddannelse er, at jeg ikke selv opdagede den. Derfor håber jeg, at HK fremover vil gøre mere for at råbe højt om uddannelsen, så alle hører om den, siger hun.

Talentuddannelsen kører videre

13 unge fra HK Hovedstaden har netop afsluttet første hold af talentuddannelsen i regi af afdelingerne her. Det har været en god oplevelse for alle parter.

Talentuddannelsen vil fortsætte i HK Hovedstaden. Efter en succesfuld afslutning på første hold har de fem afdelinger i hovedstaden besluttet at lade den køre videre.

- Vi var spændt på, hvad resultatet ville blive af uddannelsen. Både om deltagerne fik noget godt og brugbart ud af den, og om den ville give mening for afdelingerne her i hovedstaden. Og det synes vi, den gør, lyder det fra Heidi Jensen, udviklings- og organiseringskonsulent i HK Kommunal Hovedstaden, og en af tovholderne og underviserne på Talentuddannelsen.

Første hold med 13 unge talenter sluttede deres uddannelse 9. marts. Da havde de været i gang siden november, godt bakket op af de fem sektorer i hovedstaden.

- Det har været rigtig spændende at følge talenterne på uddannelsen og se den udvikling de alle har været igennem. Det er tydeligt, at den for mange af dem har været en øjenåbner i forhold til at se, hvordan en fagforening kan støtte op om et fællesskab, siger Heidi Jensen.

En stor del af indholdet på uddannelsen bestod i, at hver deltager skulle udvælge et projekt i relation til deres arbejdsplads, som de skulle arbejde med i løbet af uddannelsen. Og Heidi glæder sig over, at der er blevet gået særdeles seriøst til opgaven fra de unges side, og at de alle i dag er i fuld gang med at realisere deres projekter.

- Det er første gang, vi har arbejdet så intenst med de unge på tværs af afdelingerne her i Hovedstaden, og det har været interessant at se, at de unge selv ikke tænker i siloer. De har været meget engagerede i hinandens arbejde og projekter og har været gode til at sparre med hinanden, siger Heidi Jensen.