Når mange borgere med kræft i dag får en langt bedre overgang tilbage til arbejdsmarkedet end tidligere, skyldes det ikke mindst et initiativ fra sagsbehandlerne på Rådhuset i Hillerød. Essensen heraf er en bedre dialog mellem kommunen og hospitalets kræftafdeling.

Pernille Flatau

- Vores opgave som sagsbehandlere er at vurdere, om en borger skal have forlænget sine sygedagpenge eller ej. Og den opgave havde vi meget svært ved at løse ordentligt, fordi det føltes som om, vi og hospitalet talte to forskellige sprog. Vi forstod ikke de lægeerklæringer vi fik, fordi de var både mangelfulde og selvmodsigende. Og det vi fik ud af dem, var ofte også i modstrid med det, vi fik ud af at tale med borgeren selv, fortæller Pernille Flatau, sagsbehandler i afdelingen for sygedagpenge i Hillerød Kommune.

Gensidige misforståelser

I dag taler sagsbehandlerne og lægerne i højere grad samme sprog. Og det hele startede med, at Pernille Flatau kontaktede Onkologisk Afdeling på hospitalet i Hillerød og fik et møde i stand. På mødet kom det frem, at lægerne skrev som de gjorde, fordi de var bange for, at deres patienter blev frataget deres sygedagpenge og jaget for tidligt på arbejde. Samtidig redegjorde de kommunale sagsbehandlere for, hvad deres opgave er. Og resultatet af dette og flere møder er i dag, at lægeerklæringerne er nemmere for sagsbehandlerne at forstå og dermed giver nogle mere korrekte afgørelser.

- Vi oplevede, at lægerne led af den samme misopfattelse, som mange andre – nemlig at kommunen groft sagt bare er ude på at give borgerne mindst muligt og fratage dem deres rettigheder. Men det billede ændrede sig blandt lægerne, da vi forklarede, at vores interesse alene er at hjælpe borgerne i gang med jobbet igen på den bedste måde, og det vil sige i en takt, hvor borgeren kan følge med og samtidig undgå en fyreseddel. Vores oplevelse med borgere med kræft er jo, at de har et stort ønske om at komme tilbage til jobbet, og at det er en stor del af helbredelsen. Og det skal vi hjælpe dem med – ikke for hurtigt, men altså heller ikke for langsomt, fortæller Pernille Flatau.

Lægerne lærer af HK'erne

Sammen med lægerne har sagsbehandlerne fået skabt en ny standardskabelon til udfyldelse, som stiller de rigtige spørgsmål og gør det nemmere for lægerne at svare. Det har lettet den kommunale sagsbehandling betydeligt.

Et andet resultat af det nye samarbejde mellem kommunen og hospitalet er, at lægerne har fået en større forståelse for, hvad jobbet egentlig betyder for deres patienter. Og Pernille håber, at hun og kollegerne kan hjælpe lægerne med at gøre det til en del af deres rutinemæssige samtaler med patienterne også at tale om jobsituationen. For naturligt nok fylder det meget hos patienterne, da det jo ofte er hele deres forsørgelsesgrundlag, som hun påpeger. Som følge heraf er det nu også en del af dialogen mellem rådhuset og sygehuset at give lægerne et bedre kendskab til love og regler på arbejdsmarkedsområdet, så de rustes til den del af snakken med patienterne.

Når dialogen og samarbejdet mellem kommunens sagsbehandlere og hospitalets onkologer er sat mere i system, mener Pernille Flatau, at det sagtens vil kunne overføres til andre sygdomsområder og bruges også i forhold til de praktiserende læger. Og hvis andre kommuner får lyst til at lære af de nordsjællandske erfaringer, skal de være meget velkomne, understreger hun.