I løbet af de 4 weekends blev vores to unge kolleger undervist i ”Det store fællesskab” og det gav stof til følgende dialog: Hvilken arbejdsplads og arbejdsliv drømmer du om? Herefter fik alle deltagerne en hjemmeopgave. Hvad vil I gøre på jeres arbejdsplads for at skabe fællesskab og få synlighed omkring fagbevægelsen?

Den sidste dag var alle formændene fra HK Hovedstaden så kaldt til samling. Vi skulle høre, hvad vores unge talenter havde begået og hvilke tanker, de havde gjort sig. Sjældent er jeg blevet så glad og stolt over ”vores” unge mennesker i HK Stat Hovedstaden.

Ricco, som er ansat som laborant på Københavns Universitet, var blevet så optændt, at han stiller op som suppleant for tillidsrepræsentanten. Hans projekt var at fortælle alle kollegerne, om det laborantpraktikanterne havde lært og skrevet en opgave om. Hans tanke var, at nu havde han jo fået ny viden, og den ville han gerne dele med kollegerne. Super ide! Alle vores elever og praktikanter undersøger jo ting og sager, når de skal lave den afsluttende opgave, og det er ikke så tit, at man som almindelig kollega får af vide, hvad de har lært. Dette er jo en oplagt mulighed for at vidensdele. Samtidig giver det vores nye kolleger en god mulighed for at få erfaring med at fremlægge en sag. Lige i tråd med FN’s verdensmål nr. 3: Kvalitetsuddannelse.

Kristoffer, som er ansat i Skatteforvaltningen, havde tænkt på kollegerne i løbet af november måned. Derfor havde han lavet et projekt, som handlede om at få kollegerne til at dyrke lidt kontoryoga i december måned. Chefen var med på ideen, og hele december måned kunne man se Kristoffer og kollegerne gøre noget godt for sundheden, men også for arbejdsfællesskabet. Begrundelsen for at det lige blev yoga er, at Kristoffer har en skulder, som til tider driller – og hvem er os i vores fagforening har ikke det? Kristoffer havde efterfølgende fået accept af, at han kan fortsætte med at lave yoga sammen med kollegerne den første uge i hver måned. En super måde at sætte fokus på den fysiske nedslidning, som også taler lige ind i verdensmål nr. 4: Sundhed og Trivsel

Vi glæder os til at dykke endnu mere ned i de to unge herrers projekter og dermed lade os inspirere.

Her er der lige et par star-fotos, som er taget under seancen på Klinten. Tak for indsatsen til Kristoffer og Ricco.

HK ungHKU