Bodil Otto

De demokratisk valgte regionsråd skal nedlægges. Sundhedsopgaverne skal i stedet varetages dels af et centralt organ kaldet ’Sundhedsvæsen Danmark’ dels af fem sundhedsforvaltninger og dels af 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. Det er hovedingredienserne i den sundhedsaftale, regeringen og Dansk Folkeparti netop er blevet enige om.

Den politiske aftale bliver imidlertid kun udmøntet i konkret lovgivning, hvis regeringen og Dansk Folkeparti bevarer flertallet efter forårets folketingsvalg. I HK Kommunal håber formand Bodil Otto ikke, at sundhedsforliget bliver til virkelighed.

- Får sundhedsforliget ben at gå på, risikerer sundhedsvæsnet at blive kastet ud i en centralistisk og udemokratisk strukturøvelse, hvor patienter og vores i forvejen pressede sundhedspersonale bliver kastebolde i en årelang ommøblering. Sundhedsudspillet er med andre ord fuld af sygdomstegn, siger Bodil Otto.

Udemokratisk udspil

En nedlæggelse af regionerne vil ifølge Bodil Otto betyde, at borgerne mister muligheden for at stille beslutningstagerne til ansvar for styringen af det lokale sundhedsvæsen.

- Hvis regeringen får held med sit udspil, kaster den vores sygehuse ud i et politisk tomrum, der kan ende i en solid omgang ansvarsforflygtigelse. Det er helt urimeligt, lyder det fra HK Kommunals formand.

Hun peger på, at den afdemokratisering, der ligger i regeringens udspil, kan gøde jorden for en model med et mere privatiseret sundhedsvæsen.

- Det ønsker vi ikke. Vi har brug for mere demokrati i styringen af vores sundhed. Ikke mindre, siger Bodil Otto.

Finansiering er fugle på taget

Regeringen og Dansk Folkeparti vil med sundhedsforliget angiveligt styrke den nære sundhed via en nærhedsfond på 8,5 milliarder kroner. Men her er der ifølge Bodil Otto i hovedsagen tale om gamle penge, der findes gennem omprioriteringer.

- Andre milliarder skal blandt andet findes ved de besparelser på administration, der følger af regionsrådenes nedlæggelse. Det lyder fuldkommen urealistisk – som fugle på taget. Det ligner mest af alt en skrivebordsøvelse, der er ude af trit med virkeligheden i sundhedssystemet, siger HK Kommunals formand.

Bodil Otto understreger, at landets førende sundhedseksperter, patientforeninger og fagforeninger hver og en er enige om, at regionerne har gjort det godt, og at der ikke er noget brugbart alternativ til den nuværende struktur.

- Jeg ser frem til, at et kommende Folketings-flertal vil fokusere på at løse sundhedsvæsnets reelle udfordringer, der handler om mangel på hænder og resurser, lyder det fra Bodil Otto.

Lægesekretærer kan løfte sundhedsvæsnet

Hos Danske Lægesekretærer fremhæver formand, Nathali Degn, at sundhedspersonalet er presset til det yderste og mindst af alt har brug for årelange bureaukratiske omvæltninger.

- Og uden valgte politikere risikerer læger, sygeplejersker og alle vi andre at løbe forgæves i uoverskuelige, administrative labyrinter, hvis vi vil råbe vagt i gevær over urimelige arbejdsforhold eller tåbelige arbejdsgange.

De nuværende udfordringer med mangel på sammenhæng i dele af sundhedssystemet kan ifølge Nathali Degn kun løses, hvis sundhedsvæsnet har det rigtige antal hænder at gøre godt med.

- Det handler om antallet af hænder, men det handler også om at bruge de rigtige hænder til opgaverne. I den sammenhæng er det vigtigt, at lægesekretærerne bliver tænkt ind i de nye opgaveløsninger, hvis vi skal give vores sundhedsydelser endnu et løft, siger Nathali Degn og fortsætter:

- Lægesekretærer kan frigøre ressourcer, så et betydeligt antal læger og sygeplejersker får markant mere patienttid. Sekretærerne er i det hele taget garanter for, at patienterne får en oplevelse af sammenhæng, kvalitet og professionalisme på sygehusene.

HK kræver tryghed for regionsansatte

Hvis regeringens og Dansk Folkepartis reformaftale bliver en realitet, kan det få betydning for nogle af HK Kommunals medlemmer – særlig på regionsgårdene. Det fremgår af udspillet, at regeringen regner med, at i store træk alle sygehusansatte fortsætter deres funktioner som hidtil. Mens arbejdssituationen for mellem 500 og 800 ansatte i fællesfunktioner og i fagadministrationer ventes at blive berørt af omlægningerne.

Medarbejdere på regionsgårdene vil fortsat skulle varetage den centrale administration af deres del af sundhedsvæsenet, og de nye sundhedsforvaltningers hovedsæder placeres uændret i Aalborg, Viborg, Vejle, Sorø og Hillerød. Men der vil ske en reduktion i bemandingen på regionsgårdene, konstaterer regeringen.

Det skyldes, at regionernes opgaver – ud over sundhedsområdet – overgår til kommunerne, til staten eller bortfalder. Kollektiv trafik, specialområdet og specialundervisning overføres til kommunerne, mens miljøområdet overføres til staten.

HK Kommunal og Forhandlingsfællesskabet lægger afgørende vægt på, at eventuelt berørte medarbejdere får størst mulig sikkerhed for deres løn- og arbejdsvilkår. Det er blandt andet sket i form af et brev til innovationsminister Sophie Løhde (V) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

HK Kommunal og de øvrige fagforeninger appellerer blandt andet til, at medarbejderne får en løngaranti, og at der aftales et princip om, at medarbejderne følger med deres opgaver, hvis opgaverne flyttes.

Artiklen er opdateret 26. marts 2019