Billedcollage fra HK Stat Sjællands generalforsamling d. 21. marts 2019

En meget glad og taknemmelig Heidi Juhl Pedersen kvitterede for det store fremmøde:

- Det gør mig simpelthen så glad, at vi er så mange. Og jeg kan se, at I også er mange ’helt almindelige medlemmer’ – altså medlemmer uden tillidshverv. Det betyder rigtig meget for mig og resten af bestyrelsen med den opbakning.

Målrettede budskaber fra Rita Bundgaard

Inden generalforsamlingen begyndte, havde HK Stats formand Rita Bundgaard ordet.
Hun fortalte om OK18, udmøntning af lønstigningerne fra forliget, udflytning af statslige arbejdspladser og kompetenceudviklingspuljen.

Emnerne til Ritas oplæg havde HK Stat Sjællands medlemmer selv valgt. Inden generalforsamlingen sendte Rita en videohilsen på Facebook, hvor hun bad om input til, hvad vi gerne ville have på dagsordenen. På den måde blev oplægget meget nærværende og relevant, hvilket også kunne ses af deltagernes spørgelyst.

HK – det er noget, vi er sammen

I bestyrelsens beretning fortalte Heidi Juhl Pedersen om indsatserne i 2018. Ud over det arbejde, der naturligt udsprang af OK18, har bestyrelsen blandt andet arbejdet intenst på at udvikle en fælles vision for HK Stat Sjælland. Overskriften er: HK – det er noget, vi er sammen.

Med visionen vil bestyrelsen skabe en tættere kontakt mellem medlemmer, tillidsvalgte og bestyrelsen.

Heidi Juhl Pedersen formulerede det sådan:

- I bestyrelsen ønsker vi at skabe forpligtende relationer til vores tillidsvalgte og til jer medlemmer. Vi er nemlig afhængige af hinanden, og det er vigtigt, at I er med til at hjælpe os med at fokusere på det, der betyder noget for jer. Og det er vigtigt, at I, som har en tillidspost, tager rollen på jer og arbejder med at bevare og udbygge det fællesskab, vi har.

Nye ansigter i bestyrelsen

På generalforsamlingen skulle medlemmerne vælge en næstformand til bestyrelsen. Charlotte Levin Pedersen blev genvalgt til posten.

Charlotte brænder for flere områder af fagforeningsarbejdet:

- Det er vigtigt for mig, at vi fortsat har fokus på at organisere flere af vores kolleger. OK18 viste os, at vi kan nå gode resultater, når vi står sammen. Vi har generelt en flot organiseringsprocent i HK Stat Sjælland, men der er stadig plads til flere i vores fællesskab.

Charlotte vil også have fokus på elever og arbejdsmiljø i arbejdet i bestyrelsen, og så er det vigtigt for hende, at bestyrelsen klæder de tillidsvalgte på til at løse opgaven på arbejdspladserne, for vi skal huske på, at vi skal nå de gode resultater sammen.

Efter generalforsamlingen består HK Stat Sjællands bestyrelsen nu af følgende:

Formand Heidi Juhl Pedersen
Næstformand Charlotte Levin Pedersen

Bestyrelsesmedlemmer:
Nina S. Ottesen
Steen Willemoes
Liselotte S. Frederiksen
Connie B. Jensen
Dorthe Johnson
Alexandar Kuburovic
Palle Hansen

Bestyrelsessuppleanter:
Linette Troelsted
Dorthe Bager
Finn Dahl Poulsen
Joan R. Johansen

Gik du glip af generalforsamlingen, så har vi lavet en lille pixibog, hvor du kan læse om 2018 i HK Stat Sjælland. Hent den lige her