Det er slut med, at ledige medlemmer kommer til HK Sydjylland for at gå til stormøde om deres CV. Siden sommeren 2018 har afdelingen gennemført individuelle samtaler i stedet. CV-samtalen er kendt af medlemmerne som ’Samtale om dine muligheder som ledig’, og er den første lovpligtige samtale, man som ledig bliver indkaldt til. I HK’s medlemsundersøgelse var der tydeligt ønske om at ændre samtalerne fra fællesmøder til individuelle samtaler, og det er nu sket.

Samtalerne er en meget omfattende opgave: HK Sydjyllands afdeling for Job og Vejledning holdt i 2018 1.577 samtaler om mulighederne som ledig (CV-samtaler), 1.491 jobrettede samtaler (rådighedssamtaler) og 1.956 fællessamtaler på jobcentre.

Hør koordinator Lisbeth Mandrup fortælle om nyskabelsen:

 

Mere motivation, færre regler

Medlemmerne har også ønsket at nedtone regler og procedurer i samtalerne og i stedet fokusere på deres muligheder. Derfor har Job og Vejlednings medarbejdere været til kompetenceudvikling med træning i en samtalemetode kaldet Den motiverende samtale, hvor de er blevet trænet i forskellige samtaleteknikker blandt andet gennem kollegial supervision for på den måde at understøtte den individuelle samtale.

Kursus internt i den motiverende samtale

Udover den lovpligtige opgave der ligger i at kvalitetssikre medlemmets CV på Jobnet så gælder det også om at sammen med medlemmet at få lavet en god plan for det videre forløb i form af MinPlan. Med den nye individuelle samtale er der mere tid til det enkelte medlem og til at få snakket tingene godt igennem, så hun er godt klædt på til jobbet som jobsøgende. Samtidig er vejledere med de nye teknikker bedre rustet til at tale med medlemmerne om det, der er vigtig for dem.

- Der er ingen tvivl om at det at gå fra fællesmøder til individuelle samtaler har været en succes, idet det giver bedre mulighed at samtale om det, det er vigtigt for det enkelte medlem. Alene på dette område er medlemstilfredsheden steget markant, siger Lisbeth Mandrup, koordinator for Job og Vejledning i HK Sydjylland. 

Bedre tal end på landsplan

Ledighedstallet for HK Sydjylland ligger på niveau med året før og udgør med udgangen af 2018  878 fuldtidsledige svarende til en ledighedsprocent på 3,6%, hvilket er under landsgennemsnittet på 4%.