HK Kommunal skal have ny formand ved kongressen i januar 2020, og nu har kandidat nummer to til formandsposten meldt sig. Det er datamatiker Jens Rastrup Andersen, der arbejder som forretningskonsulent på den fælles offentlige sundhedsportal Sundhed.dk.

 

FAGLIGT ARBEJDE HAR GIVET VIDEN OG INDSIGT

Jens Rastrup Andersen har været tillidsrepræsentant i 10 år og medlem af afdelingssektorbestyrelsen i HK Kommunal Hovedstaden i seks år først som suppleant siden som fuldt medlem. Samtidig har han i seks år også været medlem af Samdatas bestyrelse. 

- Opfordringen til at stille op kom fra mine kolleger i Hovedstadens bestyrelse, og baggrunden for, at jeg besluttede at stille mig til rådighed, er den viden og indsigt, jeg har fået gennem mit faglige arbejde. Med det i bagagen tror jeg, at jeg kan være med til at udvikle og forny HK Kommunal, siger han.

Vigtigt at følge med og udvikle sig

Jens Rastrup Andersen er især optaget af den digitalisering, der vil skabe yderligere forandringer for HK Kommunals medlemmer i årene, der kommer.

- Det er vigtigt, at HK Kommunal hele tiden følger med og udvikler sig. Ellers risikerer vi, at medlemmernes job forsvinder. Vi skal fortsat have markant fokus på efter- og videreuddannelse, så vi hele tiden tilegner os de rigtige kompetencer og dermed kan besætte de jobs, der kommer. Og så skal vi som fagforening handle med ordentlighed og sund fornuft, siger Jens Rastrup Andersen, der også lægger vægt på, at der er et godt samarbejde mellem sektorbestyrelsen og de lokale afdelinger.

Jens Rastrup Andersen havde for nogle måneder siden tilkendegivet, at han ville stille op som formand for Samdata. Det har han trukket sig fra, da han besluttede at stille op som formand for HK Kommunal. Den nye formandskandidat er uddannet i Esbjerg og har arbejdet som projektleder i Ringkjøbing Amt, før han kom til Frederiksborg Amt.

Kandidater præsenteres i afdelingerne

Der er foreløbig to kandidater til formandsposten. Foruden Jens Rastrup Andersen har formanden for HK Kommunal Sydjylland, Lene Roed, også meddelt, at hun stiller op. Til næstformandsposten genopstiller nuværende næstformand Mads Samsing. Alle kandidater får lejlighed til at præsentere sig i de syv afdelinger. Det sker i løbet af efteråret, hvor kandidaterne også vil blive præsenteret i Kommunalbladet.

HK Kommunals kongres holdes den 26., 27. og 28. januar 2020, og Bodil Otto har tilkendegivet, at hun ikke genopstiller som formand. Kandidater til posten som formand og næstformand kan meddele deres kandidatur helt frem til kongressen, men bestyrelsen opfordrer kandidater til at melde sig på banen inden den 2. september, så man kan nå at deltage i præsentationsrunderne i afdelingerne.