- Hej, hvad kan jeg hjælpe dig med? Kommunaldirektør i Herlev Kommune, Jesper Zwisler, ta- ger imod en borger i Borgerservice. Han får hurtigt guidet borgeren hen til den rette medarbejder og hjulpet ham med nummersystemet. Hver 14. dag arbejder Jesper Zwisler, ved siden af sit arbejde som kommunal- direktør, som floor walker i Borgerservice. Det giver god mening, for det er knudepunktet i kommunen – det er dér, borgerne kommer, når de skal i kontakt med kommunen.

- For mig har det været vigtigt, at være i øjenhøjde med borgerne. At vide hvorfor de kommer og hvilke problemer, de står med. Men jeg vil ikke bare være på besøg i en uge, jeg vil være et sted, hvor jeg rent faktisk kan varetage en opgave, så det ikke bliver for kunstigt, fortæller floor walker og kommunaldirektør i Herlev Kommune, Jesper Zwisler.

For ham er det vigtigste, at han, som øverste administrative leder i kommunen, hele tiden er bevidst om, at kommunen er til for borgerne. Derfor mener han, at det er helt nødvendigt for ham, at være tættere på den direkte borgerkontakt.

- Det er jo nemt nok at sidde på mit direktør-kontor og sige, at det går godt, og at frontmedarbejderne i Bor- gerservice gør en kæmpe forskel for borgerne. Men jeg føler, at jeg nu kan sige det med en anden tyngde – for jeg ved, at de er hammerdygtige og gør en kæmpe forskel hver eneste dag, forklarer Jesper Zwisler.

KOLLEGA FREM FOR KOMMUNAL- DIREKTØR

Jesper Zwisler kunne ikke drømme om at skilte med, at han også er kommunaldirektør, når han arbejder som floor walker i Borgerservice. Borgerne møder ham som ”helt almindelig” medarbejder, og kollegerne mø- der ham som kollega og ikke som øverste chef.

- Jeg kunne ikke drømme om at komme og lægge en ledelsesmæssig fortolkning ned over Borgerservice. Hvis de oplevede, at jeg gik og vurderede og kalkulerede, så ville vi ikke kunne have et ligeværdigt, kollegialt samarbejde. Og når det så er sagt, så synes jeg, at de er fantastisk dygtige og har en enorm faglighed. Jeg håber, at mine kolleger oplever, at jeg er i øjenhøjde. Det bestræber jeg mig i hvert fald på, siger Jesper Zwisler.

En af dem, der hver 14. dag arbejder sammen med Jesper Zwisler og som også stod for oplæringen af ham, er Diddi Ünal, der er borgerservicemedarbejder i Herlev Kommune. Hun synes, at det er dejligt, at kommunaldirektøren har fået deltidsbeskæftigelse i Borgerservice, selvom det også har været en udfordring.

- Altså i starten var det lidt ud- fordrende, fordi han slet ikke havde indsigt i arbejdet. Men jeg synes, at han er kommet rigtig godt efter det. Nu klarer han sig selv, og så er jeg bare backup, siger Diddi Ünal med et smil.

Hun synes, at det er dejligt at ledelsen ser og får indsigt i, hvordan arbejdet er i Borgerservice.

- Faktisk synes jeg, at det er det bedste, der er sket i Herlev Kommunes historie, udbryder hun begejstret.

- Borgerne og arbejdet i Borger- service bliver sat på dagsordenen på en helt anden måde i kommunen.

Og når Jesper selv arbejder hernede, ved han, hvor meget det kræver at vide lidt om rigtig meget, siger Diddi Ünal.

STRATEGIER SKAL HAVE MEDARBEJDERE OG BORGERE I FOKUS

Noget af det, der gjort størst indtryk på kommunaldirektøren, er, at der er en stor gruppe borgerne, hvor kommunen er det første, der popper op, når deres verden ramler. Jesper Zwisler fortæller om en ung mand midt i 30’erne, der både havde job, hjem og uddannelse – men som kom ned til ham i Borgerservice og sagde, ”du må hjælpe mig, min verden falder sammen omkring mig.” Det viste sig, at hans forældre var døde uafhængigt af hinanden inden for få uger, og hans lejlighed skulle renoveres, så han vidste ikke, hvor han skulle gå hen. Kommunen var hans første valg.

- Det er jo ikke fordi, det er helt ukendt for mig, men det gjorde stort indtryk, og det bliver meget konkret. Det minder mig om, at vi har et kæmpe ansvar over for borgerne. Vi skal huske at være helt skarpe i vores fokus på den offentlige sektor, forklarer Jesper Zwisler og fortsætter:

- Det samme kan man sige, når kommunens ledere sætter sig om bordet og udtænker strategier og store masterplaner. Jeg kan jo se, at det er en forstyrrelse i medarbejdernes hverdag, når vi skal implementere en ny strategi eller handlings- plan. Derfor er det så vigtigt, at vi hele tiden har borgerne og medarbejderne i fokus. Med min indsigt i frontmedarbejdernes indsats håber jeg, at jeg bedre kan være med til at støtte dem i deres arbejde, siger Jesper Zwisler.