Peder Jest har i mange år været dybt involveret i udviklingen af it i sundhedsvæsenet

Gennem mange år har Peder Jest haft et godt samarbejde med ledende lægesekretærer. Han sætter pris på dem og deres rolle. Derfor har den lægelige direktør på Odense Universitetshospital også en opfordring til dem:

- I skal markere jer. Ledende lægesekretærer skal anstrenge sig mere for at banke på døre. De skal sige, at vi er her, og at faggruppen skal bruges på den rigtige måde, ansporer Peder Jest.

- Det er vigtigt, at ledere opfører sig og gebærder som ledere. Det smitter af til hele deres gruppe.

Peder Jest mener, at ledende lægesekretærer skal gå i front og være med på beatet. De skal vandre i spidsen med at finde faggruppens passion på arbejdet og dygtiggøre alle til opgaverne.

- Lægesekretærerne har brug for deres lederes understøttelse og gejst. Men Peder Jest tilføjer, at andre ledergrupper i sundhedsvæsenet også i høj grad skal forstå de ledende lægesekretærer som medledere og samarbejdspartnere.

Ny tids patienter

Peder Jest håber, at ledende lægesekretærer og alle lægesekretærer går mere ind i at se på, hvad der skal være deres rolle og opgaver i fremtiden. Det kan for eksempel være med udgangspunkt i, hvad patienterne forventer.

- Vi får flere og flere af en ny type borgere i sundhedsvæsenet. De vil til her og nu. Deres holdning er, at pa- tienters tid er lige så kostbar som lægers.

- For dem er det slemt at føle sig afvist. Det er det for alle.

- Det er aldrig irriterende, at en patient beder om en ny tid. Tværtimod er det en bekræftelse på, at han eller hun vitterlig også kommer og ikke udebliver.

SMIL OG ØJNE KAN OGSÅ VÆRE VARME

Administrative opgaver nedprioriteres ofte af politikere og andre. I de seneste år er det sket med den begrundelse, at der skal bruges mere på de “varme hænder”. Men det er en forsimpling, synes Peder Jest.

- En lægesekretærs øjne kan være varme, når en patient ankommer med lidt utryghed før for eksempel en operation. Et smil kan være betydningsfuldt varmt.

- Hænderne kan også være varme, selv om de arbejder på bagtæppet.

Empati skaber varme. Det gør også compassion – altså at være åben over for andres situation og forsøge at lindre.

MØD PEDER JEST TIL UDVIKLINGSDAGE:

Peder Jest holder åbningstalen for ca. 150 lægesekretærer til Udviklingsdagene 13.-14. maj.

Læs mere og tilmeld dig