De nye regler gælder for alle, der bliver ledige efter 1. januar 2019. Vi har samlet den vigtigste info om de nye regler, så du hurtigt kan danne dig et overblik over, om du måske kan blive ramt af de nye regler.

Hvad går opholdskravet ud på?

Opholdskravet betyder, at du for at få ret til dagpenge, ud over de almindelige regler for ret til dagpenge, også skal have opholdt dig her i riget (Danmark, Grønland eller Færøerne) eller i EU/EØS-landene + Schweiz i mindst 7 ud af de seneste 12 år.

Hvis du var ledig før den 1. januar 2019 har opholdskravet ikke betydning for dig her og nu. Men opholdskravet vil få betydning for dig, hvis du får arbejde og bliver ledig igen .

Gradvis indfasning af opholdskravet
Opholdskravet indfases gradvist frem til 2021, så hvis du bliver ledig i 

2019, skal du have opholdt dig her i riget eller EU/EØS/Schweiz i mindst 5 ud af 12 år.
2020, skal du have opholdt dig her i riget eller EU/EØS/Schweiz i mindst 6 ud af 12 år.
2021 eller senere, skal du have opholdt dig her i riget eller EU/EØS/Schweiz i mindst 7 ud af 12 år.

Du kan se en oversigt over de nuværende EU/EØS-lande her 

Hvornår har jeg ophold i Danmark?
Du har lovligt ophold i Danmark, når du er registreret i folkeregistret. Det betyder, at hvis du ikke har været afmeldt folkeregistret, selvom du har været på en længere rejse eller lignende, så tæller den periode med som ophold inden for riget.

Tæller ophold i udlandet før 1. januar 2019 med i opgørelsen?
Ja, loven om opholdskravet er lavet med tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at ophold i udlandet, der ligger forud for den 1. januar 2019, tæller med . 

Har du opholdt/opholder du dig i Storbritannien?
Hvis du har opholdt dig i Storbritannien og har brug for at dokumentere dit ophold der, for at opfylde opholdskravet, vil det være en god idé, hvis du selv, inden du forlader Storbritannien, kontakter de britiske myndigheder for at få dokumentation for dit ophold. Årsagen hertil er, at de britiske myndigheder efter en udtræden af EU, ikke længere er forpligtiget til at sende dokumentation for dit ophold til os. 

Du kan læse mere om opholdskravet og de undtagelser, der gælder her: Opholdskrav

Hvis du er i tvivl om reglerne, så kontakt HK's a-kasse på tlf. 7010 6789 


 

DU KAN FÅ DAGPENGE SOM MEDLEM AF HK A-KASSE

Er du medlem af a-kassen, er din økonomi sikret med dagpenge i op til 2 år. Prøv vores dagpengeberegner og find ud af, hvad din dagpengesats er.