Følgende vilkår gælder for økonomisk tilskud fra DL-F:

1: Medlemmer af DL-F kan ved arbejdsrelaterede ophold og konferencer i ind- og udlandet bevilges støtte til udgifter på op til 6.000 kr.

Forudsætning: Ved ansøgning fra grupper/samme arbejdsplads tildeles samme tilskud 6000 kr., som en gruppetildeling. En forudsætning for tilskud er, at medlemmet/gruppen efterfølgende på egen hånd skriver en artikel til fagbladet LABORANTEN, svarende til to-tre sider incl. fotos.

2: Støtte til efteruddannelse for ledige medlemmer 6.000 kr.

Forudsætning: kontakt DL-F sekretariatet, dlf@hk.dk, for oplysninger om yderligere betingelser og ansøgningsskema.

4: Tilskud til studieture/ekskursioner

Forudsætning: hvor det er laborantskolerne, der arrangerer studieturene, med 100 kr. pr. medlem pr. overnatning.

4: Tilskud til andre formål kan tildeles, såfremt sekretariatet i samarbejde med DL-F formandskabet finder formålet fagrelevant og af interesse for medlemmerne

Forudsætning: Henvendelse og ansøgning sendes skriftligt til DL-F, der derefter vurderer sagen individuelt fra gang til gang.

Læs mere på DL-F’s hjemmeside her: Støtte til konferencer eller studieture.

Kontakt DL-F sekretariatet: dlf@hk.dk, hvis du har spørgsmål til ansøgningsprocedurerne – så ser vi på det sammen.