Forsvarets Efterretningstjeneste opretter et Cyberakademi, der skal uddanne nye it-sikkerhedsanalytikere. Modelfoto: Colourbox

Forsvarets Efterretningstjeneste opretter et Cyberakademi, der skal uddanne nye it-sikkerhedsanalytikere. Modelfoto: Colourbox

Har du styr på din computer, er du i aldersgruppen 18 til 35 år og har du en interesse for at indgå i et nyt dansk cyber-forsvar? For så kan forsvaret måske tilbyde dig en lønnet studieplads med et efterfølgende job – hvis du består uddannelsen.

Det er Center for Cybersikkerhed ved Forsvarets Efterretningstjeneste, som opretter et Cyberakademi. Det er grundlæggende en uddannelse for unge, der har lyst til at arbejde med it-sikkerhed på højt plan.

Den nye uddannelse er et led i en oprustning af det danske cyber-forsvar, som blev besluttet ved Forsvarsforliget fra 2018.

Målet med uddannelsen er en ansættelse i et nyoprettet Cybersituationscenter, som fra 2020 skal være bemandet døgnet rundt, året rundt. Og for at kunne sikre det, vil man nu i første omgang uddanne 20 junior-analytikere med studiestart 1. august 2019.

I 2020 vil uddannelsen igen blive gennemført.

- Vi henvender os til folk, som har en interesse for cybersikkerhed, men som ikke nødvendigvis har en viden og erfaring på området. Tanken er, at de gennem en relativt kort udvælgelsesproces vil blive tilbudt en lønnet uddannelse hos os, hvor de i tre måneder bliver sat ind i cybersikkerhed, og hvad det vil sige at arbejde i et cyber-operationscenter, forklarer Thomas Lund Sørensen, der er chef for Center for Cybersikkerhed, overfor Danmarks Radio.

Lysten driver værket

De ansøgere, som består de faglige og personlige krav på uddannelsen, tilbydes et job på det nye Cybersituationscenter fra 2. december 2019. Man vil i jobbet blive ansat på overenskomst med HK og indplaceret som it-medarbejder i løngruppe 2.

- Cybersituationscentret er en døgnbemandet enhed, som holder øje med vejrudsigten for digitale angreb rettet mod Danmark. Så det er en forsvarsenhed, hvor man opdager og analyserer de indledende steder af et cyberangreb, siger Thomas Lund Sørensen.

Chefen for Center for Cybersikkerhed understreger, at det først og fremmest er lysten og motivationen - og ikke kundskaberne - der er afgørende for, om man har en god chance for at blive optaget på uddannelsen.

- Man behøver ikke have de store it-kundskaber på forhånd. Vi er mest interesserede i, om man har den rigtige indstilling til at indgå i et team, der skal varetage denne her vigtige opgave for Danmark. Kundskaberne skal vi nok bibringe, siger Thomas Lund Sørensen til DR.

Rekrutteringen til Cyberakademiet og jobbet som junior-cyberanalytiker består af en række onlinetest, jobsamtaler samt en sikkerhedsvurdering, skriver Forsvarets Efterretningstjeneste i jobopslaget.

Cybersituationscenteret

Cybersituationscenteret er oprettet som en del af Forsvarsforliget for perioden 2018 til 2023.

Centeret har til opgave at opbygge et nationalt cybersituationsbillede i tæt samarbejde med offentlige myndigheder, forsvaret og virksomheder, herunder i de seks samfundsvigtige sektorer: Tele, energi, transport, sundhed, søfart og finans.

Derudover har centeret til opgave at opdage cybertrusler mod virksomheder og myndigheder.

Kilde: Forsvarets Efterretningstjeneste