Seniorordning

Er du fem år fra din folkepensionsalder, kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om nedsat tid. Enten som en fast, nedsat ugentlig arbejdstid, hvis din chef ellers går med til det, eller som hele fridage.

Du kan få op til 32 årlige fridage, afhængig af din overenskomst. Vil du udnytte ordningen til det yderste, kan du bruge både dine fritvalgs- og pensionsprocenter til at købe seniorfrihed for.

Du skal fortælle din arbejdsplads, hvor stor en del af dit samlede pensionsbidrag der skal indbetales til pension, og hvor stor en del, der skal indsættes på fritvalgskontoen til seniorfrihed. Husk, at det ikke er hele dit pensionsbidrag, der kan veksles. En del af det går nemlig til dine forsikringsdækninger og typisk også til kritisk sygdom og invaliditet.

Hver seniorfridag koster dig 0,45 % af din årsindkomst.

Du har ret til seniorordning
Ordningen med at veksle fritvalgskonto og pensionsmidler til seniorfridage blev til en decideret rettighed ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Før da skulle det aftales i hvert enkelt tilfælde med ledelsen. Og ledelsen kunne sige nej. Det nye er, at nu er det en rettighed. Så grib chancen, opfordrer Kim Jung Olsen, der er faglig chef i HK/Privat:

- Det kan være belastende at skulle arbejde fuld tid, når man er i slutspurten af arbejdslivet. Seniorordningen giver dig mulighed for at skabe en blødere overgang mellem arbejde og pension. Så gør endelig brug af din rettighed, hvis du synes, du gerne vil arbejde mindre i årene op til din pension, opfordrer Kim Jung Olsen.

Valget er bindende for dig, mindst frem til 1. april næste år, hvor du igen kan bestemme, hvor meget frihed du ønsker at købe dig til. Får du brug for hjælp til beregningerne, så tøv ikke med at kontakte HK på telefon 70 11 45 45.

Læs også det, det står med småt
Laver du en aftale om hele dage, så vær opmærksom på, at du ikke får placeret dine seniorfridag på helligdage, hvor du alligevel ville have haft fri.

Er du tilmeldt efterlønsordningen, bør du kontakte HK’s a-kasse for at høre, om din seniorordning kan få betydning for din efterløn.

Du kan se din pensionsalder her

Hvem har mulighed for seniorordning?

Hvem har mulighed for seniorordning?

Seniorordningen gælder for medlemmer, der er omfattet af følgende af HK/Privats landsoverenskomster:

 • Industriens Funktionæroverenskomst
 • Funktionæroverenskomst for Handel, Viden & Service
 • Funktionæroverenskomst for Handel, Viden & Service
 • Tekniq
 • Dansk Mode & Textil
 • Dansk Mode & Textil
 • Dansk Byggeri
 • Arbejdsgiverne
 • BL -Danmarks Almene Boliger
 • DAS
 • DIS
 • KASINO (HORESTA)
 • Tandlægeforeningen
 • DIO II /Mejerierne
 • DIO II
 • Dansk Maskinhandlerforening
 • DEA IT-overenskomsten
 • DEA reklame og forlag
 • Funktionæroverenskomsten Grakom
 • Funktionæroverenskomsten DMA
 • Den grafiske OK, Grakom
 • DI Emballageoverenskomsten
 • Digitalprint og serigraf, Grakom
 • HORESTA
 • De mindre arbejdsgivere (Bemærk, begrænset antal dage)

I tvivl om din overenskomst?

Er du i tvivl om, hvorvidt du er omfattet af en overenskomst, eller hvilken én det er, så spørg din tillidsrepræsentant. Ellers kan du tjekke det ved at logge dig ind på MitHK. Hvis der er overenskomst på din arbejdsplads, så vil du på forsiden under overskriften ”Anbefalede Værktøjer” finde en knap, der hedder ”Overenskomst”. Den linker direkte til din eventuelle overenskomst. Du kan også ringe til os på 70 11 45 45.