Formand for HK Kommunal i Nordjylland, Katharina Hauge Antonsen, aflægger bestyrelsens beretning

Katharina Hauge Antonsen

 

Tirsdag aften 26. marts var det HK Kommunals tur til at holde en velbesøgt HK-generalforsamling i Nordjylland. På grund af den store deltagelse og de mange borde var det Aalborg Kongres- og Kulturcenters store hal, som var i brug. Formand Katharina Hauge Antonsen kvitterede i bestyrelsens beretning for den massive opbakning til overenskomstkampen i 2018. Men, tilføjede hun, "der er ikke behov for at pakke HK-vesten væk, jeg er bekymret for, at vi slet ikke er færdige med at kæmpe for vores arbejdsvilkår, rettigheder og løn."

”Vi er under konstant pres på vores arbejdsvilkår, ” sagde formanden og nævnte som eksempel, at Odense Kommune som arbejdsgiver pludselig syntes, at frokostpausen kunne spares væk. Samt sagen fra Nordjylland, hvor tillidsvalgte i Mariagerfjord Kommune kom med i en sparerunde.

”Regeringen og arbejdsgiver står i kø for at effektivisere og frasige aftaler som vi har forhandlet via overenskomster mange år tilbage. Og uligheden bliver større og større, for der er stærke kræfter, der trækker i den retning ”, sagde Katharina Hauge Antonsen.

Men andre faggrupper presser også HK’erne:

”Flere faggrupper står i kø for at overtage vores arbejdsopgaver. Undersøgelser viser, at sygeplejersker bruger knap 2 timer om dagen på administrative opgaver. Det svarer til over 25 procent af deres arbejdstid.

Beretningen fra Katharina Hauge Antonsen og resten af bestyrelsen blev vedtaget enstemmigt af salen.

400 var til stede i Aalborg Kongres- og Kulturcenter. Heraf 379 stemmeberettigede. En af de inviterede gæster var formand for den landsdækkende sektor HK Kommunal, Bodil Otto. Hun har været formand i ti år og før da næstformand i otte. Bodil har nu valgt at takke af som formand for HK Kommunal i januar 2020, men det fik ikke hendes kampgejst til at svækkes.

Stigende organiseringsgrad – og Nordjylland har den højeste

Fra talerstolen fortalte Bodil Otto, hvordan organiseringsgraden er steget i hendes formandstid – og hun takkede i den forbindelse Nordjylland, som har den højeste organisationsgrad inden for Kommunal. Det udløste stor begejstring og klapsalver fra salen. Hun takkede for de høje stemmeprocenter ved overenskomstafstemningen sidste forår. Bodil Otto kom også ind på lønforsikringen, som Kommunal var den første til at indføre, samt de borgerlige partiers planer om nedlæggelse af regionerne. Det finder formanden udemokratisk.

Bodil Otto blev takket med stående ovation og en buket blomster for sin indsats.

Susanne Thorsø fik blomster efter genvalget som næstformand

Susanne Thorsø fik blomster efter genvalget som næstformand

 

Så var tiden kommet til valgene.

Næstformand Susanne Thorsø fra Aalborg Kommune var på valg i år for de næste to år. Hun blev genvalgt uden modkandidater og med klapsalver. Også til Susanne var der en blomsterbuket. Bortset fra to nyvalgte, Ingrid Thompsen og Marian Eduardsen, fortsætter resten af bestyrelsen som hidtil, da den ikke var på valg i år.

Men det var ikke faglig snak alt sammen. Inden generalforsamlingen begyndte, løftede Aalborg Gospel Choir stemningen med en række smukke hymner. Efter spisningen kom den dansk-ugandiske stand upper Melvin Kakooza på scenen og fik forsamlingen til at grine godt og grundigt af de kulturelle sammenstød, som Melvin i sit show spidder på en elegant måde.

Bestyrelsen for HK Kommunal i Nordjylland

 

 

BESTyrelsen for HK Kommunal Nordjylland

Fra venstre Christina Kaas Larsen, Trine Helene von der Hude, Kirsten Holst Sørensen, Ingrid Thompsen (nyvalgt), Christian Andersen, Gitte Kramer, Eva Jørgensen, Pernille Bach, Inger Larsen, Jesper Øgaard Andreasen, Katharina Hauge Antonsen, Susanne Thorsø, Vibeke Lydersen og Dorte Thorsø Hansen. Ikke på foto: Per Pallisgaard Støve og Marian Eduardsen (nyvalgt).