Egentlig skulle lov om aktiv beskæftigelsesindsats træde i kraft til sommer. Men efter at flere parter har ytret bekymring for, om der vil være tid nok til at implementere den nye lovgivning, melder ministeren nu, at loven først skal træde i kraft den 1. januar 2020. Og det glæder HK Kommunals næstformand, Mads Samsing.

- Vi har længe bedt om regelforenklinger og ser frem til, at den nye lov træder i kraft. Men en lov skal ikke bare laves og vedtages. Den skal også implementeres, og det skal der være tid til at gøre rigtigt. Vi har set for mange eksempler på, at lovgivning er trådt i kraft før eksempelvis it-systemer har været klar til det, og det dur slet ikke, siger Mads Samsing.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger da også, at det er især kommunernes bekymringer, der er årsag til udsættelsen.

- Jeg har lyttet til de bekymringer, der har været. Jeg er meget optaget af, at kommunerne og a-kasserne får tilstrækkelig tid til en god og fornuftig implementering af den nye lov, og derfor har jeg og partierne bag aftalen valgt at ændre datoen for, hvornår loven skal træde i kraft, siger ministeren

LAB-loven kort

Loven, hvis implementering nu bliver udskudt, skal give en lang række færre og mere enkle proceskrav i beskæftigelsesindsatsen, ligesom der er lagt op til et forsøg, hvor udvalgte a-kasser får ansvaret for kontakten til dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Læs hele ministerens pressemeddelelse her.

Følg med i beskæftigelsesområdet i vores Facebook-gruppe.