- Afgørelsen er principiel, og vi opfordrer medlemmerne til at være opmærksomme på, om deres kommune trækker beløb, de har fået fra deres pensionsselskab, fra den ressourceforløbsydelse, de modtager, siger Marianne Køpke, der er afdelingsformand for HK MidtVest.

 

HK-medlemmet havde fået 80.000 kroner fra pensionsselskabet PKA i december 2018.

 

Siden 2016 har PKA’s medlemmer nemlig kunnet få økonomisk hjælp fra pensionskassen, hvis de er i ressourceforløb. Ydelsen, pensionsselskabet udbetaler, blev i første omgang sat til 75.000 og siden forhøjet til 80.000 kroner. Bliver medlemmer af pensionsselskabet tilkendt et ressourceforløb på minimum et år, kan de få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på 80.000 kroner fra deres forsikringsdækning kaldet Sum ved ressourceforløb.

 

HK-medlemmet overgik til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse 1. november 2018 og søgte og fik de 80.000 kroner i december 2018. Men samme måned afgjorde kommunen, at pengene skulle trækkes fra ressourceforløbsydelsen.

Hammer fra retssal på computertastatur

 

Det har Ankestyrelsen lagt vægt på

HK-medlemmet henvendte sig til HK MidtVest og fik hjælp til at anke afgørelsen til Ankestyrelsen.

 

Ankestyrelsen har i sin afgørelse lagt vægt på, at der ikke er tale om løbende udbetaling fra forsikringsselskabet. Vurderingen er, at de 80.000 kroner ikke skal anses for en indtægt, da der er tale om en engangssum.

 

Desuden medfører udbetalingen af de 80.000 kroner, at der sker en nedsættelse af eventuel senere udbetaling af sum ved førtidspension og sum ved død. Det udbetalte beløb kan derfor ikke sidestilles med erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

 

- Afgørelsen betyder, at medlemmer, der har en forsikringsdækning om sum ved ressourceforløb, frit kan hæve af pengene, mens de er i ressourceforløb, og det kan være en stor hjælp i forhold til at få økonomien til at hænge sammen, siger Marianne Køpke.

Artiklen er opdateret 03. april 2019

DU FÅR JURIDISK RÅDGIVNING OG RETSHJÆLP

Får du brug for det i forbindelse med dit arbejde, så er juridisk rådgivning og retshjælp en del af dit HK-medlemskab. Vi hjælper dig med at få løst konflikter med din arbejdsgiver og fører din sag hele vejen gennem retssystemet, uden at det koster dig ekstra. Vinder vi en retssag for dig, og får du tilkendt erstatning eller økonomisk kompensation, beholder du selvfølgelig alle pengene selv.