Møde4

En cv-samtale, rådighedssamtaler, en første fællessamtale samt kontaktforløbssamtaler med de ledige dagpengemodtagere efter behov. Det er nogle af de opgaver, HK’s A-kasse og otte andre udvalgte a-kasser skal varetage i et stort forsøg over de næste fire år.

A-kasserne overtager dermed en række opgaver fra de kommunale jobcentre fra den 1. januar 2020. Planen er, at de udvalgte a-kasser får ansvaret for omkring hver fjerde dagpengemodtager i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Repræsentativt mix

Forsøget er et resultat af den politiske aftale om en forenkling af Loven om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven), der blev indgået i august 2018. De ni deltagende a-kasser er udvalgt af forligspartierne og fordelt i et nøje afpasset geografisk mix ud over kommunerne.

Mixet er skruet sammen, så det dels er repræsentativt for faggrupper og brancher, dels så ingen a-kasser kommer til at dominere forsøget.

Set fra kommunerne side er der en enkelt kommune (Aarhus) hvor otte a-kasser deltager, en anden (Odense) med syv a-kasser, 17 med seks, 25 med fem, 34 med fire og fem med tre deltagende a-kasser.

Artiklen er opdateret 03. april 2019