Computerarbejde

Hvis man som borger med nedsat funktionsevne i Haderslev Kommune vil ansøge om hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligindretning efter serviceloven, får man indtryk af, at det er obligatorisk at bruge kommunens digitale selvbetjeningsløsning. Men det er ikke altid tilfældet, understreger ombudsmanden i en ny redegørelse.

 

Det skal fremgå, hvis selvbetjeningsløsninger er frivillige

 

Kommunens digitale selvbetjeningsløsning er nemlig efter loven kun obligatorisk for ansøgninger om hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser eller ortopædiske sko. Hvis en borger med et handicap derimod søger om støtte til indretning af sit hjem eller forbrugsgoder, er det frivilligt, om man vil bruge den digitale selvbetjeningsløsning. Men denne frihed til selv at vælge fremgår hverken af kommunens hjemmeside eller af borger.dk.

- Ikke alle borgere foretrækker at anvende digitale løsninger. Det er derfor vigtigt, at de ikke får indtryk af, at de er forpligtet til at bruge digitale løsninger, der i virkeligheden er frivillige, siger Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

Artiklen er opdateret 03. april 2019