Trenden breder sig, og FN’s 17 verdensmål kommer i spil på flere og flere scener. Det årlige Folkemøde på Bornholm står i verdensmålenes tegn, det samme gælder arbejdernes internationale kampdag 1. maj.

Men allerede 4. april tog HK Hovedstaden teten på sin årlige generalforsamling i repræsentantskabet og satte spotlight på de såkaldt røde verdensmål.

Det er ambitionerne om at afskaffe fattigdom, sikre ligestilling mellem kønnene og kvalitet i uddannelserne. De røde verdensmål er også arbejdet for at sikre anstændige jobs og økonomisk vækst, og ikke mindst er det kampen for mindre ulighed.

- Jeg kan simpelthen ikke holde ud, at der i Danmark lever 64.000 børn under fattigdomsgrænsen. Det er udtryk for, at nogen bevidst har trykket bunden ud af samfundet, sagde gæstetaler Mogens Lykketoft.

Foto: Poul Drews- Verdensmålene er fortællingen om den nødvendige ændring af fordelingen af verdens velstand, sagde Mogens Lykketoft. Foto: Poul Drews.

Han illustrerede verdens ulighed med, at 10-20 milliardærer i dag ejer mere end den fattigste halvdel af verdens befolkning.

- Det betyder en ændring af magtfordelingen. Til sidst kan magten simpelthen blive købt, vurderede Lykketoft.

- Verdensmålene er fortællingen om den nødvendige ændring af fordelingen af verdens velstand. I har valgt meget klart og forståeligt at fokusere på de røde mål, pointerede han anerkendende.

- Uligheden er ikke kun økonomisk. Den livslange uddannelse er for eksempel mere nødvendig end nogensinde, tilføjede han med henvisning til verdensmål 4.

Ulighed fik hovedrollen
HK Hovedstadens fællesformand Christian Grønnemark tog i sin mundtlige beretning nærmest direkte over fra budskabet i talen fra Mogens Lykketoft.

- I Danmark bliver svælget mellem fattig og rig større og større. Det skyldes først og fremmest den politik, som regeringen Løkke Rasmussen fører, påpegede fællesformanden.

- Gennem de seneste årtier har vi globalt set en bekymrende forøgelse af uligheden. Uligheden får desværre mange til at tro på glansbilleder af stærke mænd og deres parolebevægelser, konstaterede Grønnemark og opfordrede til modtræk fra den internationale fagbevægelse.

Foto: Poul DrewsI sin mundtlige beretning rettede fællesformand Christian Grønnemark lyset mod stigende ulighed i Danmark og verden. Foto: Poul Drews.

- Det er tid at rebe sejlene og i stedet støtte op om fællesskab, sammenhold og anstændig økonomisk fordelingspolitik, sagde han.

- Mindre ulighed kommer ved at stå sammen. Det opstår blandt andet i stærke faglige fællesskaber. Det så vi for et år siden under forhandlingerne om de offentlige overenskomster understregede Christian Grønnemark.

- Mere af det, siger jeg! Vi har nemlig brug for stærkere fællesskaber, som kæmper og organiserer. Og det gør vi i HK Hovedstaden. Vi udvikler vores afdeling sammen, slog han fast.

Hellere pralepokaler end sundhedsreform
Fællesformandens mundtlige beretning strejfede en lang række af de øvrige resultater, som kendetegner det forgangne år i HK Hovedstaden.

- Lad os se på amagerhylden og nogle af de udvalgte ”pralepokaler”. Først og fremmest kan vi glæde os over, at HK i 2018 havde den bedste medlemsudvikling i over 20 år. For HK Hovedstaden var fremgangen 322 betalende erhvervsaktive, fastslog Christian Grønnemark. 

Han tilføjede, at det er en fjer i hatten, at HK er det fagforbund, som er mest kendt af danskerne. 2 ud af 3 danskere erklærer nemlig i en nylig undersøgelse hos mediet avisen.dk, at de har hørt om HK.

- 3F og FOA kommer ind på anden- og tredjepladsen, sagde han.

Regeringen lancerede 26. marts en sundhedsreform, som fik en hård medfart fra fællesformanden.

- Ikke alene er det en grovkornet centralisering, der er også tale om total mangel på ordentlighed og sundhedsfaglig kundskab, lyder vurderingen.

- Den er det største politiske makværk, der i mands minde er blevet præsteret.

Den kaotiske tilstand i det danske skattevæsen fik også kritiske bemærkninger med på vejen.

- Skandalen om udbytteskat, den manglende inddrivelse af gælden og det stigende skattegab har kostet samfundet milliarder, konstaterede Grønnemark.

Skats manglende gearing til at inddrive gæld er en økonomisk katastrofe. For netop en velfungerende skatteforvaltning er en klar forudsætning for udvikling af vores velfærd, med mindre ulighed og mere retfærdighed, mener han.

- Vi må forlange, at der strammes op nu. Skattesystemet skal tilføres flere permanente ressourcer, opfordrede Christian Grønnemark.

Foto: Torsten Raagaard

HK Hovedstadens faner blev båret ind, mens deltagerne sang "Når jeg ser et rødt flag smælde". Foto: Torsten Raagaard.

 

Et spørgsmål om tilbagetrækning
HK Hovedstadens afdelingsbestyrelse fremlagde et forslag til udtalelse om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Forslaget tog udgangspunkt i det udspil om tilbagetrækning, som Socialdemokraterne spillede ind i den politiske debat for kort tid siden.

Den særdeles livlige debat mundede ud i en udtalelse, som klart og tydeligt markerer, at HK Hovedstaden ønsker en pensionsløsning, der sikrer alle lønmodtagere mulighed for en værdig og rettidig tilbagetrækning med krop og psyke i behold.

HK Hovedstaden vil også have, at arbejdsmiljøet skal styrkes massivt via lovgivning, og at der lovgives mod dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Fagforeningen tilføjer, at muligheden for livslang uddannelse til jobskifte skal forstærkes, og at det skal gøres lettere at får tilkendt seniorførtidspension, flexjob og førtidspension.

HK Hovedstaden opfordrer politikerne til at lovgive, så det det antal år, en lønmodtager har været på arbejdsmarkedet, afgør, hvornår lønmodtageren kan trække sig tilbage fra arbejdslivet. 

 

Læs udtalelsen fra HK Hovedstadens repræsentantskabsgeneralforsamling her.